Медия без
политическа реклама

БДЖ "Товарни превози" не си знае имотите

Сметната палата разкри нарушения при търгове за гориво, ремонти, офис техника, охрана

19 Февр. 2019РУМЯНА ГОЧЕВА
Снимка: БГНЕС
Приходите на "Товарни превози" за 2016 г. са 105.6 млн. лв. Две години по-късно, през 2018 г., ситуацията е почти същата - за деветте месеца на 2018 г. дружеството с приходи от 78.9 млн. лв.

Държавният превозвач БДЖ "Товарни превози" не е разполагал с документи за част от имотите си. Причините за това са най-различни - от липсата на акт за собственост до отсъствието на документи за строеж, нерегулирани поземлени имоти и др. Липсата на актове за собственост спъва ефективното управление и извършването на разпоредителни сделки, сочи в свой одит Сметната палата. Експертите, които са проверили компанията за периода 2015-2016 г., се натъкнали и на серия от нарушения при възлагането на обществени поръчки - от доставка на гориво и офис материали до сключването на застраховки и наемането на охрана.

В периода 2015-2016 г. "Товарни превози" са имали 831 имота за общо 17.1 млн. лв., показват данните на Сметната палата. Одиторите критикуват поддържаната база данни и изтъкват, че тя не осигурява надеждна и пълна информация, нужна за вземането на ефективни управленски решения.

Проблем се оказва и отдаването на имоти под наем. Нещо повече, през този период не е имало правила или вътрешен ред за сделки с недвижимо имущество. Обичайно в него са разписани конкретните условия и изисквания за отдаване под наем и контрол върху вече сключените договори. Липсата на такъв ред обаче не дава гаранции за защита на интересите на дружеството, смятат от Сметната палата. Правила са приети едва в началото на 2017 г.  Липсата на регламент за условията и реда за разпореждане с недвижимо имущество не осигурява условия за публичност и прозрачност", изтъкват от Сметната палата. Договорите за наем на два жилищни имота например са сключени с лица, които не са в трудови правоотношения с дружеството, което е в несъответствие с вътрешните правила. За друг имот размерът на началната наемна цена е одобрен от ръководството на "Холдинг БДЖ", без да има изготвена експертна оценка от независим оценител.

Имотните нарушения не са единственият пропуск в работата на БДЖ "Товарни превози". Одиторите отчитат и сериозни пропуски при възлагането на обществени поръчки. В рамките на две години са били извършени разходи за доставки и услуги, без да бъде приложен редът на Закона за обществените поръчки. Търговете са били свързани с доставка на гориво, ремонт, поддръжка и резервни части за автомобили, доставка на ток, застраховане, финансови услуги, доставка на офис техника и вода, охрана и др.

През този период компанията е обявила общо над 60 търга, които обаче били изготвени по стари, неактуализирани правила. При възлагането на част от търговете са били засечени и нарушения като поставяне на изискване, което ограничава участието на лица, допускане на участници до следващ етап, чиито документи несъответстват на условията и др. Затова и част от обществените поръчки са били отменени.

 

ЗАСЕЧКИ

БДЖ "Товарни превози" са допуснали нарушения и при изготвянето на финансовите си отчети. Нещо повече - през одитирания период в компанията не е имало звено за вътрешен одит, което е задължително по закон. При избирането на регистриран одитор за извършване на независим одит на годишния финансов отчет е допуснато съществено несъответствие, тъй като изборът му е направен след изтичането на календарната година. Освен това и двата годишни отчета са приети от съвета на директорите на компанията след срока, поставен от транспортното министерство.

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?