Медия без
политическа реклама

СЪОБЩЕНИЕ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” АД ГР. РАЗГРАД 7 200, гр. Разград, ул. "Черна" № 7 тел: 084/ 626 -832, факс: 084/662-473 e-mail: [email protected]; www.toplo-razgrad.bg

27 Февр. 2024
Илияна Димитрова

На основание чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 46 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, „Топлофикация - Разград” АД предлага за утвърждаване от Kомисията за енергийно и водно регулиране следните цени:

 

  • за електрическа енергия – 314,86 лева/МВтч без ДДС;

  • за топлинна енергия – 166,63 лева/МВтч без ДДС.

 

Забележка: Цените са определени при цена на природния газ

за м. февруари 2024 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон