Quantcast

Медия без
политическа реклама

Училищата може да мерят температурата на децата, но не и да я записват

20 Яну. 2021
Илияна Кирилова

Измерването на температурата на влизане в училище е допустимо в пандемията, но данните не трябва да се записват. Това разяснява в становище Комисията за зашита на личните данни (КЗЛД), след като учители са я сигнализирали, че директор е въвел пропускателен режим чрез "система за контрол на достъпа с лицево разпознаване и мониторинг на телесната температура".

Педагогическият персонал възразил срещу това камери да разпознават лицата им и да записват данните за измерената температура, но въпреки това, директорът регламентирал новия режим. И освен това задължил класните ръководители да убеждават родителите да дадат съгласие за лицевото разпознаване на децата им, за да бъдат допускани до училище, разказва "Лекс".

"Температурата на човешкото тяло разкрива данни за здравословното състояние на определен субект на данни, още повече, когато същият е идентифициран по безспорен начин чрез биометрични данни. Съществува обща забрана за обработването и на данни за здравето, освен при определени хипотези", обяснява становището. Но допълва, че заради епидемичната обстановка на работодателите се дава възможност да проверяват температурата на служителите, а и на учениците. А директорът е задължен да въведе пропускателен режим, който да гарантира, че в училището няма да бъдат допуснати хора със симптоми на COVID-19 или с прояви на остри заразни заболявания.

Комисията обяснява, че за да бъдат събирани такива данни, трябва да има съгласие на засегнатите. Когато обаче става дума за отношения между работодател и служител или директор и ученик, съгласието е неподходящо основание поради съмнения, че не е свободно дадено. Съгласието може да бъде валидно само ако субектът на данни е в състояние да упражнява реален избор и няма риск от измама, сплашване, принуда или значителни отрицателни последици, ако не се съгласи.

"Без да се отрича или омаловажава настоящата епидемична обстановка, обработването на биометрични данни в съвкупност с данни за здравето за целите на пропускателния режим в училище представлява изключително интрузивно обработване на чувствителни лични данни. Поради тези причини използването на камери за лицево разпознаване с измерване на температурата в училище не отговаря на задължителните изисквания на Общия регламент за законосъобразност, необходимост и пропорционалност на обработването на лични данни", заявява КЗЛД.

И посочва, че измерването на температурата може да става без информацията да бъде записвана и индивидуализирана.

Още по темата