Медия без
политическа реклама

Разходите за здраве са спаднали с 15% в корона кризата

Освен за болници, хората са харчили значително по-малко за култура и развлечение, но са давали повече за поддръжка на жилището

18 Авг. 2020
Илияна Кирилова

По-малко разходи за здраве, повече за поддръжка на жилището и наполовина по-малко за свободно време, култура и развлечение. Тази картина на първите три месеца на кризата рисува статистика на НСИ за доходите и разходите на домакинствата. Впечатление в данните прави почти двойното увеличение на сумата, която се заделя от семейния бюджет за влогове - от 83.89 лв. преди година на 165.62 лв. през второто тримесечие на 2020 г. Затягане на коланите личи и по друга линия - изтеглените спестявания са намалели от 35.61 лв. на човек на 29.46 лв., (със 17%).

В структурата на разходите най-голямо намаление има при отделяното за свободно време, култура и развлечение - сумата намалява от 57 на човек през второто тримесечие на 2019 г. на 32 лв. (с 43.9%). Разходите за облекло и обувки се свиват с 27.5% - от 43 на 31 лв. Избягването на медицински услуги е довело до спад в разходите ни за здравеопазване от 15.9% - те намаляват от 96 на 81 лв. на човек. Дистанционната работа и извънредната обстановка са намалили и разходите за транспорт и съобщения - със 7.7%, като те се променят от 165 на 152 лв.

Разходите за алкохол и цигари се увеличават с 6.5%, от 61 на 65 лв. При храната разликата е незначителна - с 2.9%, от от 440 на 452 лв. Повече ни струват и данъците и осигуровките - с 5%, като на човек сумата нараства от 200 преди година на 210 лв. тази година. Очаквано повече са и харчовете по дома - за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддръжка сме дали 240 лв. на човек, увеличение с 10.2% спрямо второто тримесечие на 2019 г.

В кризата едно перо, от което домакинствата са гледали да спестят, са регулярните трансфери към други домакинства - те са намалели от 34.19 на 22.09 лв., което е спад с 35%.

Общият доход на човек от домакинство се е увеличил с 9.7% и е 1698 лв. при 1546.87 лв. преди година. Най-голямо увеличение има при дохода от социални обезщетения и помощи - той нараства с 12.7%, от 46 на 52 лв. Повишеният брой безработни се отразява на това перо в общата статистика - доходите на домакинствата от обезщетения за безработица почти се утрояват, макар и да остават незначителен дял от семейния бюджет, от 2.64 лв. на 6.42 лв. Доходът от работна заплата се повишава от от 894 на 976 лв. (с 9.2%), а от пенсии - от 427 на 481 лв. (с 12.5%). Увеличават се и приходите от продажба - от 4.49 лв. на 7.24 лв.

 

България е страна на парадоксите и ресторантьорите дават поредно потвърждение за това.  През юли - месеца, в който ДДС за храната в заведенията падна от 20 на 9%, цените не само не намаляха, напротив, увеличили са се.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата