Медия без
политическа реклама

Тръгва нов голям проект за безплатно обучение с ваучери

Близо 14 000 души ще могат да се обучат в нова професия, езици и даже висши нива на програмиране

27 Май 2024
Pixabay

От днес Агенцията по заетостта започна прием на заявления за нов кръг безплатни обучения по големия проект, съфинансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021 – 2027. Общият му бюджет е в размер на 50 млн. лв. Очаква се в обучения да се включат 13 900 заети, съобщи Агенцията по заетостта.

Обученията не са само за безработни, в тях могат да участват и заети, и самонаети лица. За тях ще се осигуряват безплатни ваучери, като сред кръга от курсове са за придобиване и повишаване на квалификацията, за придобиване на умения по професия, за общуване на чужди езици, за математическа компетентност, както и за компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Заетите и самостоятелно заетите хора ще могат да преминат и обучения по цифрова компетентност за напреднало ниво (5 и 6 съгласно DigComp) и високоспециализирано ниво (7 и 8 съгласно DigComp), както и за придобиване на личностна и социална компетентност и на умения за учене. Ваучери ще се получават и за курсове по предприемаческа компетентност.

Заявленията за ваучери за обучения се подават от 12:00 часа днес само чрез електронно заявление тук. След подаване на заявлението кандидатстващият ще получи по електронната поща информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще му бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обученията с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната и в Централното управление на Агенцията по заетостта.