Медия без
политическа реклама

Шофьорската книжка се отнема за точно определени нарушения

Кога по закон може да се вземе шофьорската книжка за нарушения?

Н.К, София

 

Законът за движение по пътищата (ЗДвП) предвижда, че "за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат" определени принудителни административни мерки. Една от тези мерки е именно отнемане на шофьорската книжка за определено време или, както е записано в закона, "временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач". 

Първата от хипотезите за отнемане е при лице, за което видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания. Мярката в този случай се прилага до отпадане на основанието. Временното отнемане на свидетелството се прилага и за човек, който управлява автомобил и изобщо МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда. Това трябва да е установено с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух.

Същата мярка се прилага и за лице, което управлява след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Тази употреба пък трябва да бъде установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест.

Книжката се отнема временно и ако лице откаже да бъде проверено с техническо средство или с тест или да даде биологични проби за изследване. Тази мярка се прилага до решаване на въпроса за отговорността на лицето, но за не повече от 18 месеца.

До временно отнемане на свидетелството може да се стигне и ако някой извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация. Това отнемане е до решаване на въпроса за отговорността на водача, но за не повече от един месец. Свидетелството се взима и на човек, който управлява МПС без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Като предостави сключена валидна застраховка, то му се връща.
Последно в закона бе вкарана и още една хипотеза, при която временно се отнема книжка. Става дума за случаи, при които някой навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение извън населените места. Това отнемане обаче може да е най-много за срок от един месец.

В един момент законодателят записа в ЗДвП, че отнемане на шофьорската книжка има и спрямо лице, което управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане. В тези случаи ставаше дума или за необжалвана глоба, или за обжалвана, но потвърдена и със съдебно решение глоба. Документът се връщаше, когато дължимата глоба се заплати. Тази норма обаче бе обявена за противоконституционна с Решение № 3 от 2021 г., обнародвано в Държавен вестник,  бр. 26 от 2021 г.  Конституционните съдии обявиха, че принудителните административни мерки са предвидена в закона административна принуда за предотвратяване или преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях. Докато в отменената от КС норма истинската цел не е била формално посочената в  ЗДвП – осигуряване на безопасността на движението по пътищата, а по-лесното събиране на вземанията от глоби".

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата