Quantcast
Само съд променя режима на отношения между родители и деца след развод | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Само съд променя режима на отношения между родители и деца след развод

168

Как може да се променят отношенията между родители и деца, които съд е определил при бракоразводно дело?

Ф.К., София

 

Има едно нещо, което е задължително при един развод. И то е при всички случаи да бъдат определени личните отношения между родителите и децата, когато последните са непълнолетни. И не просто да се определят тези отношения, а при всички положения това да бъде сторено в техен интерес. 

Семейният кодекс (СК) дава възможност на родителите сами да решат въпросите за отглеждането и възпитанието на децата, след като те се разведат. Независимо дали става въпрос за развод по взаимно съгласие или за развод поради разстройство на брака.

Така при развода по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

Те могат да се споразумеят и по други последици на развода, но СК казва, че споразумението се утвърждава от съда, но само след като провери дали са защитени интересите на децата. Съдът може да поиска становище от дирекция "Социално подпомагане". Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато те не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.

И тук СК е ясен, че изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата, като това се иска и се дава от съда.

Ако хипотезата е развод поради разстройство на брака, то тогава "съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес". Ако родителите са съгласни по всички въпроси, то те подготвят споразумение, в което може да се включи подробно и режимът на личните отношения с децата, които нямат 18 години. Съдът утвърждава това споразумение, като има изричното задължение да провери дали са защитени интересите на децата. Той включително може да поиска дори становище от дирекция "Социално подпомагане".

Ако обаче не се постигне споразумение, то тогава съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата. СК изрично посочва, че определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време. В този случай съдът взима своето решение, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата.

Законът дори дава указание и кои примерни неща да се изследват. Сред тях са възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, полът и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности.

Ако обстоятелствата се изменят, то съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция "Социално подпомагане" или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови. Единствено съд може да разрешава спорове и проблеми по вече постановени мерки, включително и за личните отношения между родители.

Ключови думи:

консулт, Семеен кодекс

Още

Даряването на имот става чрез писмен договор и пред нотариус
Права и задължения на собственици и ползватели в етажна собственост
Учредяването на всяко търговско дружество може да бъде оспорено