Quantcast
Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти

11 557
 Снимка: Архив

Докога се плаща издръжка на децата? Задължителна ли е издръжката на дете студент?

И.Д., София

 

Няма спор, че издръжката на дете е една от най-важните теми и тя намира специално място в Семейния кодекс (СК). Тя е част и от бракоразводния процес, и от отношенията между родители и деца изобщо.  

В крайна сметка СК определя общи правила за това кой, кога, при какви условия, в какъв размер, по какъв ред може да иска, получава или плаща издръжка. При това тук не става дума само за деца, а и за издръжка между съпрузи, за издръжка, която дете може да дава на родител, и т.н. СК определя, че "право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си". Веднага след това се разпорежда, че размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи.

Определено най-много норми има за издръжката, която родителите дължат на децата си. СК определя,  че "всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето". Това означава, че и двамата родители са длъжни, дори и да са разделени или да има развод. Нещо повече. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Родителите дължат издръжка и дори когато детето е настанено извън семейството.

И тук стигаме до правилото, че родителите дължат издръжка не само на непълнолетните, но в някои случаи и на пълнолетните си деца. Според чл. 144 от СК родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения. Има обаче няколко условия. Издръжката се дължи "за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение". Това означава, че ако дете е студент на 26 или пък 30 години, то няма никакво задължение за даване на издръжка. Просто такава може да се дава само доброволно.

Има и още условия. На студенти до 25 години се дава издръжка само ако не могат да се издържат самите те от доходите си или от използване на имуществото си. Ако например получават хиляди левове от наем или работят и получават добра заплата, то тогава не е задължително да получават и издръжка. Друго важно условие е родителите да могат да дават тази издръжка без особени затруднения.
Ако има съдебно решение за плащане на издръжка, то тя се подчинява на някои строги правила. Така паричната издръжка трябва да се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва. Всеки иск за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска. Според чл. 150 от СК пък "при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена".

Законът е постановил и че лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си. СК говори и за още една хипотеза - при която има присъдена издръжка, има съдебно решение, но съответният родител не я плаща. Тогава има дори наказателна отговорност. 

В сегашния СК няма определен максимален размер на издръжката, какъвто имаше преди години. Определен е само минимум - една четвърт от минималната работна заплата. 

 

 

 

Още

Борисов е нарушил закона за децата, но ще остане ненаказан

07.07.2021

Обновена

9441
Борисов: Аз ли мязам на мутра?!

05.07.2021

Обновена

35813
България харчи най-много за полицаи и съдии в ЕС

29.06.2021

МИЛА КИСЬОВА

4766