Медия без
политическа реклама

И при нов брак съпрузите се наследяват като след първия

Как наследява съпруг при втори брак?

Ц.И.,  София

Много често преживелият съпруг се подценява като наследник. Обичайно се говори как наследяват децата, родителите, сестри и братя, дори чичовци и братовчеди. И  се пропуска един от основните наследници, и то по закон - съпругът.

Той е напълно равностоен на децата наследник според Закона за наследството. Тук е без значение дали съпругът е първи, втори или трети.

След края на първия, или всеки следващ брак, нещата се изчистват. Ако примерно след първи брак има починал съпруг, то преживелия наследява по строги правила, наравно с децата и при определени дялове, ако няма низходящи. Ако пък първият брак е прекратен с развод, то тогава по  силата на закона разводът отменя изгодата на наследяването в случай на смърт. Наследяването просто отпада като възможност. Важното в хипотезата с втората съпруга или вторият съпруг е, че той или тя от една страна, и починалият от друга, трябва да са имали валиден брак помежду си към момента на смъртта му. 

С втория брак възниква нова съпружеска имуществена общност, нови имуществени отношения. Втората съпруга се явява наследник на своя починал съпруг. И по Закона за наследството (ЗН) - чл.9, тя наследява част, равна на частта на всяко дете. Или казано иначе съпругата получава една втора от съпружеската имуществена общност и дял от частта на починалия съпруг, равен на този на детето.

Дори съпругът може на практика да получи повече от един или няколко имота от наследството. Ако например този или тези имоти са придобити в рамките на брака и той е съпружеска имуществена общност (СИО), то това означава, че при прекратяване на брака, включително и поради смърт, преживелият съпруг автоматично придобива половината от въпросния имот.

Така в процедура по наследяване ще влиза само другата половина от имота - тази, която е била на починалия съпруг. Именно тази половина се наследява поравно от преживелия съпруг и двете деца. Ако например става дума за имот, който е придобит от двамата съпрузи по време на брака, то тогава преживелият съпруг и децата получават по 1/3 идеални части от половината имот. Така най-много от този имот ще има всъщност преживелият съпруг - 1/2 от целия имот (частта му от СИО) плюс 1/3 от другата половина (по наследство).

Ако починалият съпруг обаче има имоти, придобити отпреди брака, то тогава съпругът и децата пак наследяват поравно. Тук преживелият съпруг няма никакво предимство, защото не е налице съпружеска имуществена общност.

Какво става, ако няма деца или внуци? Според ЗН, когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на 10 години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. Това са случаите, в които той наследява с родители или родител или с братя и сестри или пък с техни деца.

ЗН предвижда и още една хипотеза. Според нея, когато съпругът наследява заедно с възходящи и едновременно и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава 1/3 от наследството в първия случай и половината във втория.

В закона изрично е записано, че ако няма други наследници от изредените, то съпругът получава цялото наследство. Това означава, че ако няма родители или родител, ако няма братя и сестри, ако няма низходящи на братята и сестрите - може да са деца и дори внуци, чак тогава съпругът получава всичко. В противен случай това става по гореописаните начин и сметки.

Съпругът е законен наследник, наследник по закон. Това означава, че има право и на запазена част от наследството - това е част, определена точно от ЗН и с която наследодател не може да разполага, ако тръгне да завещава или дарява. ЗН изрично определя, че "когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, то той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството".

Всеки от наследниците може да искат делба винаги. Той може да иска това дори и да има приживе противно разпореждане от наследодателя. Законът определя, че всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно. Основно правило е, че неравенството в дяловете се изравнява в пари. Преди да се пристъпи към съставяне на дяловете, трябва всеки сънаследник да привнесе в наследството това, което дължи на наследодателя, а също така и това, което дължи на останалите сънаследници.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Семеен кодекс, консулт

Още по темата