Quantcast

Медия без
политическа реклама

Започна възстановяването на помощите на хората със забавен ТЕЛК

17 Март 2023
БГНЕС

Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на финансова подкрепа на хора с изтекъл срок на решения на ТЕЛК, които не са успели да се преосвидетелстват поради забавяне на медицинската експертиза, съобщиха оттам днес. Съгласно промените в Закона за хората с увреждания, които влязоха в сила от 29 януари 2023 г., социалните плащания се възобновяват служебно по списъци, предоставяни от Министерството на здравеопазването.

На 15 март е изплатена финансова подкрепа на 1142 души за над 212 000 лв. В началото на следващата седмица ще бъдат възобновени плащанията за още 2184 души на обща стойност 504 000 лв.

Продължават плащанията и от Националния осигурителен институт, който възстановява инвалидни пенсии на хора със забавена медицинска експертиза. Според АСП до този момент са възобновени плащанията на над 4200 души.

Списъците с правоимащите постъпват периодично от Министерството на здравеопазването и след технологичната им обработка поетапно ще се извършват извънредни плащания, съобщават от агенцията.

Припомняме кой има право на възстановяване на плащанията заради забавен ТЕЛК:

Основните критерии за възстановяване на пенсията при заварени от промяната на законодателството случаи са лицата да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване и да е налице забавяне в медицинската експертиза. Според промените в закона забавяне е налице, ако ТЕЛК не успее в тримесечен срок да изготви ново експертно решение.

При заварените производства за преосвидетелстване е без значение моментът на подаване на заявлението-декларация, като същият може да бъде и в деня преди изтичане на срока на експертното решение на лицето. Тази разпоредба ще се прилага до 28 май - 4 месеца след влизането на закона в сила и едва след това ще започнат да се съблюдават изискванията на основното правило, обясниха наскоро от НОИ.

За новите производства вече се изисква заявление-декларация за преосвидетелстване да се подаде не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертното решение. Ако от ТЕЛК не установят вида и степента на увреждане в този тримесечен период, то се смята, че е налице забавяне в медицинската експертиза и валидността на последното експертно решение се удължава автоматично. Така хората няма да губят права по вина на комисиите.

Ключови думи:

ТЕЛК

Още по темата