Quantcast

Медия без
политическа реклама

Прокуратурата сезира Минеков и Фандъкова за конкурса за банята в Овча купел

Реакцията идва заради съмнения относно законността на четвъртата поред обществена поръчка

02 Септ. 2021

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира служебния министър на културата и кмета на София Йорданка Фандъкова да направят проверка на обществената поръчка за „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като възстановителен център с активно използване на минералната вода“. Преписката е образувана въз основа на информация в медиите, в която са изложени доводи за недопустима намеса в предназначението и режима на опазването на сградата на баня „Овча Купел“ като културно наследство, както и засягане на нейния статут в нарушение на Закона за културното наследство (ЗКН), се казва в съобщението на ВАП. В медийните публикации са описани съмнения за нарушения при подготовката на обществената поръчка за трансформирането на баня „Овча купел“ в научен център за върхови постижения.

По време на проверката Министерство на културата следва да установи допуснато ли е нарушение на ЗКН и на издадените актове, касаещи предназначението, статута и режима на опазване на сградата на баня „Овча Купел“ като културно наследство, указват още от ВАП. Прокуратурата изисква от Столична община (СО) становище относно поставените в медиите въпроси и пълна информация за дейностите, касаещи обществената поръчка. Следва да се докладват и действията, предприети от СО за законосъобразното провеждане на обществената поръчка от Регионалния исторически музей в София, целящи опазване режима на сградата като културен паметник в съответствие с изискванията на ЗКН. Резултатите от предприетите действия, както и направените констатации следва да се изпратят до ВАП в кратък срок. Ако по време на проверките бъдат установени данни за престъпление от общ  характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните прокуратури и структури на МВР, за което да се информира и ВАП.

Както „Сега“ писа, през юни Столичният общински съвет прие да съфинансира с 4,46 млн. лв. ремонта и възстановяването на минералната баня. Парите трябва да бъдат отделени от бюджета на столицата за 2022 и 2023 г. Сумата ще отиде за създаването на рекреативен център с използването на минералната вода, който ще заеме сутерена и партерния етаж на сградата. „В рекреативния център ще се предлагат услуги с използване на минерална вода за подобряване на здравния и емоционалния статус на гражданите. На ниво сутерен са предвидени помещения за релакс, за масажи и за сауни. На ниво партер, със съществуващите басейни, ще се изгради термална зона – за интензивен воден масаж, за водна гимнастика, топли басейни и др“, пишеше в приетия доклад. През юли пък Регионалния исторически музей обяви процедура, четвърта поред, за избор на фирма, която да извърши строителните дейности. Крайният срок за подаване на заявки за участие в нея бе краят на август. 

Отново както „Сега“ писа, останалите 2 етажа на банята в „Овча купел“ - първият и подпокривният, се планира да се реставрират със средства по европейската оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". По нея за ремонта на банята се предвиждат около 3,3 млн. лв. С тези пари се планира да бъде изграден научен Център за изследване на лечебните свойства на минералните води. Обновлението на тази част на комплекса трябва да стане чрез реализацията на проекта „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.  Преди около 4 г. ръководителят на "Наследство БГ" и бивш ректор на СУ "Климент Охридски" проф. Иван Илчев съобщи, че организацията е одобрена за европейско финансиране в общ размер на 29.8 млн. лв. Освен банята в "Овча купел", с тези пари ще се реновират общо 22 сгради, сред които бившият ресторант "Яйцето" в Ректората, още една сграда на СУ и др.

Втората част от намеренията на Столична община обаче се сблъсква със сериозна съпротива от страна на граждани и на неправителствени организации и сдружения в София. Преди по-малко от месец Камарата на архитектите в България се обяви за прекратянате на обществената поръчка за реставрация на минералната баня в „Овча купел“, за която днес говори и ВАП. Според браншовата организация условията по процедурата не защитават обществения интерес и крият риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата. От КАБ призовават за промяна в условията на процедурата и повторното й провеждане. Подкрепяме всяко инвестиционно намерение, чиято цел е опазване и съхраняване на недвижимото културно наследство и което е съобразено със закона. В настоящата процедура обаче са заложени недопустими условия, които биха компрометирали качественото изпълнение на консервационно-реставрационните дейности в минерална баня “Овча купел”. В този вид обществената поръчка нарушава принципите на европейските и световни конвенции за опазване на архитектурното наследство, добрите професионални практики и поставя в риск сградата”, се казва в позицията, подписана от председателя на КАБ арх. Владимир Милков.

Възраженията на КАБ касаят процедурата, предмета на поръчката, методиката на оценяване и изискванията към проектното решение. Процедурата предвижда възлагане на инженеринг (проектиране и строителство на един и същи изпълнител), което е в разрез с обществения интерес за качествено изпълнение на този значим архитектурен обект, мотивират се от браншовата организация. „Инженеринговата поръчка съсредоточава всичко в ръцете на строителя, като създава предпоставки за корупция и не води до добри резултати. В тази ситуация проектантът е подчинен на строителя и следва да изпълнява неговите „препоръки“. Правителствено проучване в Германия е установило, че инженеринговата поръчка в сравнение с изпълнението на конкурсен проект е оскъпена с 20%, а крайният продукт е с влошено качество“, се казва в становището. 

Също с позиция за прекратяване на обществената поръчка излезе и Антикорупционният фонд. Според АКФ четвъртата по ред процедура за реконструкция на банята в Овча купел е незаконосъобразна и нарушаваща основни принципи на Закона за обществените поръчки, Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията и международните актове за опазване на културно наследство.

В становището на АКФ се казваше, че най-важните от тях са:

-Има недопустима намеса в предназначението и режима на опазване на сградата на баня „Овча Купел“.

Проектът за реконструкция предвижда близо половината част от сградата на банята да бъде превърната в „Научен център за върхови постижения“. Това е нарушение на режима на опазването на сградата според изискването на Закона за културното наследство (ЗКН).

Съгласно досието ѝ към НИНКН към Министерство на културата (МК) тя може да функционира, да се реновира и адаптира единствено като „баня/балнеоложки център“.

Въпреки това, в четирите обществени поръчки, обявявани от Столична община, се предвижда изграждането на научен център с конферентна зала, компютърна зала, помещения за дигитализация на аудио-визуалното изкуство, споделени работни пространства, музикална зала и др. , които да заемат близо половината от площта на банята.

Предвидените дейности по никакъв начин не са свързани с балнеологията и противоречат на режима на опазване на сградата като културен паметник съгласно досието ѝ към НИНКН и предназначението ѝ, описано в Кадастъра.

-Има сериозни разминавания в процеса на инвестиционно планиране и подготовката на обществените поръчки за реставрацията и адаптацията на сградата.

МК и НИНКН няколко пъти отказват съгласуване на инвестиционните проекти за развитие на банята на Столична община, тъй като те недопустимо предвиждат добавяне на нови функции към сградата освен тези на баня.

Въпреки неколкократните откази за съгласуване, няма данни в проектите да са направени съществени преработки, които да преодолеят установените недостатъци.

За пореден път се обявява обществена поръчка по задание, което засяга статута на сградата на паметник на културата и нарушава Закона за културното наследство.

-Наблюдават се и съществени нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При първоначалната подготовка на проекта Столична община възлага архитектурното заснемане и изработката на идеен проект за реконструкция на баня „Овча купел“ на общинското си дружество „Софинвест“ ЕООД.

„Софинвест“ ЕООД превъзлага тези дейности на външен изпълнител, арх. Константин Пеев и дружеството му „Екса Арт“ ЕООД. В документацията на проекта липсва каквато и да е обосновка защо предпроектните проучвания и идейния проект са възложени конкретно на арх. Константин Пеев и на дружеството му „Екса Арт“ ЕООД извън посочването, че е вписан в регистъра към МК по чл.165 (1) от ЗКН, в който са вписани и редица други архитекти.

В същото време се оказва, че арх. Константин Пеев е изготвил и заданието за проектиране по възлагане на Регионалния исторически музей в София.

Липсват данни да са предприети мерки по реда на чл. 44 от ЗОП за прозрачност и за отстраняване възможността с участието на външно лице, участвало в подготовката на документацията по обществена поръчка, да се наруши принципа за равнопоставеност и свободна конкуренция.

Неприемлива е и методиката за оценката на офертите по поръчката, която по никакъв начин не отчита значимостта на сградата като паметник на културата и не гарантира качеството на предвидената намеса и на влаганите материали. Липсва какъвто и да е критерий за качество на предлаганите проекти, а точкуването набляга на ниска цена и на кратки срокове за изработка и на описание на начини за организация на работата.

Обръщаме се към отговорните институции с призив да извършат проверка, да прекратят закононарушенията и осигурят спазването на закона и на обществения интерес, заключават от АКФ.

Още по темата