Медия без
политическа реклама

НОИ плаща до 15 март спрените инвалидни пенсии

Възстановяват се само суми по забавени от ТЕЛК решения, напомни осигурителният институт

02 Март 2023
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

До 15 март Националният осигурителен институт ще изплати на 962 души възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и добавки за чужда помощ по експертни решения със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване, съобщиха от института тази сутрин.

Служебното възобновяване при забавено преосвидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК бе регламентирано с един от последните законопроекти на парламента преди разпускането му и влезе в сила на 29 януари. Сега се възстановяват пенсиите по списъците, изпратени през февруари. До 20-о число на всеки следващ месец Министерството на здравеопазването ще изпраща в НОИ данни за лицата, при които има забавяне, за да се възстановят пенсионните им права. Това става, когато човек подаде заявление за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на старото му решение, но ТЕЛК не се произнесе в рамките на тези три месеца.

Пенсионните плащания не се възстановяват безусловно и за всички лица, а само на тези, които отговарят на нормативните изисквания, а именно – да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване и да е налице забава в медицинската експертиза, подчертават от НОИ. Тъй като пенсиите са изплащани до различни дати, възстановяването на пенсионните плащания ще се отнася до различен период и в различен размер за всеки човек, обясняват оттам.

Пенсиите и добавките в случаите на преосвидетелстване на лицата, в които не е налице забавяне в медицинската експертиза или забавянето е от страна на пенсионера, се обработват по общия ред, приложим и до момента, т.е. след изтичането на срока на последното валидно експертно решение те се спират от изплащане до постъпване на ново експертно решение. Затова НОИ обръща специално внимание на пенсионерите, че трябва да подават своите заявления-декларации за редовно преосвидетелстване по-рано от три месеца преди датата, на която изтичат експертните решения, въз основа на които се изплащат пенсиите и/или добавките им.

Пенсионерите с лични пенсии или добавки за инвалидност към февруари са общо 476 933. Проблемът със забавените експертизи възникна, след като много хора се струпаха в комисиите за преосвидетелстване след отсрочките, дадени по време на пандемията. Целта на закона беше да се възстановят правата на хората, които добросъвестно са поискали преосвидетелстване, но не по тяхна вина институциите го бавят. Процесът обаче започна с хаос и тревоги за хората.

Регионалните здравни инспекции пощуриха стотици хора със забавени ТЕЛК решения, които очакват правата им на пенсия и други помощи да бъдат служебно възстановени.

Какво приеха депутатите

 

Служебно се възстановяват правата на хората с изтекъл срок на експертно решение, които са подали заявление за преосвидетелстване, но е налице забавяне от над 3 месеца в решението на ТЕЛК. Регионалните здравни инспекции имаха 14 дни от влизането на закона в сила да предадат данните за лицата на съответните институции - Агенция за социално подпомагане, НОИ и пр. Именно това породи забавянето на първите плащания за март, тъй като ведомостите за предстоящите плащания се обработват до 25-о число на текущия месец, а за февруари тази възможност бе минала.

Започнатите и неприключени до влизането в сила на закона производства за преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза се довършат по новия ред, но без да се вземат предвид сроковете. По същия начин се процедира и със започнатите, но неприключили производства до 4 месеца след влизането на закона в сила.

Регионалните здравни инспекции ще уведомяват служебното хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока на решението. ТЕЛК ще имат 3 месеца да издадат новото решение и ако надхвърлят този срок, това ще се счита за забавяне и валидността на старото решение ще се удължава до издаването на ново. Така хората ще могат да ползват права без прекъсване, когато нямат вина за забавяне в преосвидетелстването.

Последвайте ни и в google news бутон

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?