Медия без
политическа реклама

МОН дава 1.5 млн. лв. за иновации в училищата

Най-малко нововъведения са насочени към ученици от уязвимите групи

Креативният учител е най-голямата иновация в образованието, смята просветният министър Красимир Вълчев.
EПА/БГНЕС
Креативният учител е най-голямата иновация в образованието, смята просветният министър Красимир Вълчев.

1.5 млн. лв. планира просветното министерство за популяризиране на иновативни практики в българските училища догодина. Средствата ще са по Националната програма за насърчаване на иновациите, която ще финансира създаване на партньорски мрежи за иновации, обмен на добри практики и посещения между учебните заведения по подобие на "Еразъм". Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев на вчерашния форум за иновациите в образованието, на който школа показаха най-различни нововъведения - назначаване на образователен медиатор, въвеждане на нов предмет "изкуствен интелект", създаване на родителски клубове и лаборатории, преподаване на двама учители в клас и др.

Вълчев посочи, че училищата не бива да бъдат стимулирани да правят иновации само заради финансирането, тъй като целта е да се развива "културата на ползотворни иновации" във всички школа. Според него иновативните училища и креативните учители са тези, които могат да променят система от долу нагоре, като за целта трябва да се намали регулацията от горе за сметка на повече подкрепа. След увеличението на учителските заплати и средствата за издръжка училищата вече в по-голяма степен ще имат нужда от средства за развитие, съвременни ресурси, информационни и комуникационни технологии и др., което ще е приоритет на бюджетната политика в следващите години, посочи още Вълчев. В момента училищата у нас получават общо около 12 млн. лв. за материална база и развитие, които се разпределят по около 25 лв. на ученик.

Иновативните училища у нас през втората година от въвеждането на новия статут са 294. Това е 12% от всички 2383 школа у нас, а общо реализираните в тях иновации са над 340. Много голяма част от предложените новости стъпват на нови технологии - офис приложения, приложения за екипна работа и сътрудничество, за групова работа, мултимедия, виртуална реалност, дистанционно обучение и виртуална обучителна среда, облачни технологии и др.

Създаването на връзки между учебните предмети и създаването на нови учебни предмети (в по-редки случаи) с интегрирано съдържание са други, често правени нововъведения, въпреки нормативните ограничения по отношение на промените в учебното съдържание, отбелязват анализаторите. С голяма популярност се ползвали симулациите и ролевите игри, част от които също са обвързани с дигиталните технологии, които се споменават много по-често от библиотеките, музеите и лабораториите.

ПРЕПОРЪКИ

Да се насърчат иновациите сред основните и началните училища, както и сред професионалните гимназии, съветват експертите от комисията по иновации. Според тях следва да се стимулират и иновациите, насочени към ученици от уязвими групи, които са доста слабо представени. Повече внимание следва да се обърне на иновациите в учебното съдържание, които срещат най-много законови ограничения, препоръчват още те.