Медия без
политическа реклама

Личните асистенти вече се осигуряват по нов ред

15 539 чакат да се включат в новата процедура, само 1700 са с подписан договор

03 Септ. 2019
Илияна Кирилова

1700 тристранни договора за предоставяне на лична помощ на хора с двигателни и умствени увреждания са сключени до края на август в общините от цялата страна по новия закон, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. До края на август 15 539 души с тежки увреждания и право на асистент са приели условията за включване в новата процедура, а социалните работници вече са оценили функционалните затруднения и лични нужди от асистентска подкрепа на 13 976 от тях.

От 1 септември е в сила нов ред за предоставяне на лична помощ на хората с увреждания. Те преминават индивидуална оценка на потребностите си, след което се определя видът на нужната им подкрепа. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка дирекция "Социално подпомагане" издава направление за лична помощ с определен брой часове, който може да е до 168 часа, т.е. максимум 8 часа на ден. Право на лична помощ по новия закон имат хората с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Много от правоимащите обаче не искат да се възползват от новия закон, тъй като заради личната подкрепа трябва да се откажат от други плащания. Хората, които получават добавка за чужда помощ по линия на НОИ (99.50 лв.), трябва да я преотстъпят на общините, които осигуряват лични асистенти. Децата, които получават максималната помощ от 930 лв., трябва да се откажат от част от парите - до 380 лв., които отиват за покриване на заплатата на асистента. При тях обаче проблем няма, тъй като в повечето случаи за тях полага грижи родител и сумата остава в семейството, а и конкретната удръжка зависи от броя часове на подкрепата. При другите отказът от стотината лева дори не гарантира достатъчен брой часове асистент. Поради тази причина много от тези, които до момента са ползвали услугата по старата програма, финансирана от държавния бюджет, са предпочели да останат в нея.

 

В масовите случаи в ролята на личен асистент досега са влезли хора от роднинския кръг на човека с увреждане, които и досега са полагали грижата за тях, установи проверка на "Сега" в различни социални дирекции в страната. Хората, които нямат роднина, с когото да подпишат тристранния договор с общината като доставчик на услугата, обаче се опасяват, че могат да останат и без нужната им помощ. Общините в момента усилено им търсят помощник в бита, но кандидатите за лични асистенти се намират трудно, тъй като тежката и отговорна работа е и нископлатена. Съгласно закона за асистенти могат да кандидатстват лица, наети по трудов договор при друг работодател при съобразяване изискванията на Кодекса на труда, както и лица, придобили право на пенсия.  

Подадените до момента заявления за изготвяне на индивидуална оценка по новия механизъм са 138 183, като от началото на април до края на август социалните работници са дали становището си по новата точкова система за потребности на 124 113 от тях. Новият механизъм за оценка на личните потребности е и за друг вид подкрепа, включително и финансова. Методиката беше посрещната с негодувание от хората с увреждания заради субективността на наложените изчисления по точковата система. Моделът, който влезе в сила от началото на април, включва самооценка на човека с увреждане и констатациите и заключенията на служителите от специално създадените звена към Дирекциите на социалното подпомагане. Недоволството идваше от това, че те не притежават нужните задълбочени познания върху медицинските диагнози и произтичащите от тях функционални дефицити. 

НЕИЗВЕСТНОСТ

Припомняме, че работата на програмата, субсидирана с държавни средства, беше удължена до края на 2019 г. Тя трябваше да прекрати действието си в края на август с влизането в сила на новите правила за личен асистент. Така много хора, които до този момент са ползвали социален асистент, личен и домашен помощник, но не отговарят на условията на новия закон, бяха изправени пред опасността да останат без каквато и да е подкрепа. На този етап от социалното министерство все още нямат отговор на въпроса каква ще е съдбата на хилядите, които негодуват срещу новите правила, след края на тази година.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата