Quantcast

Медия без
политическа реклама

Кабинетът намери място за нова болница в Габрово

Частното лечебно заведение ще работи в ограничен кръг специалности поради задоволените нужди в другите

Илияна Кирилова

Правителството одобри създаването на нова болница - МБАЛ "Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД. Това е първото лечебно заведение за болнична помощ, което се създава с решение на Министерския съвет. От началото на годината е в сила промяна в закона и вече разрешенията се дават от МС, а не от Министерството на здравеопазването.

Благодарение на това за пръв път има и публична информация за плановете на инвеститора и има ли обществен ресурс за осъществяването им. Тригодишният бизнес план за развитие на МБАЛ "Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД предвижда лечебното заведение да разполага със 107 легла и да изпълнява медицински дейности специалностите по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика, съобщават от МС.

По закон обаче появата на нова болница трябва да е съобразена с потребностите от съответното лечение в съответната област, а също и да се иска становище от здравната каса може ли да сключи договор и да финансира това лечебно заведение. "Съгласно оценката на потребностите, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ въз основа на Националната здравна карта, в област Габрово напълно са изчерпани възможностите за разкриване на нови легла по специалностите гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, както и непрофилирани вътрешни легла, а за нови легла по специалностите кардиология, нефрология, пневмология и фтизиатрия, физикална и рехабилитационна медицина в областта са ограничени", съобщават от Министерския съвет. Становището на здравната каса пък гласи, че "е нецелесъобразно увеличаване на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Габрово за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения".

Затова и Министерският съвет е одобрил създаването на болницата, но само за медицински дейности по специалности, за които има потребност в Габровско - вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, нефрология, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика.

До три месеца управителят на дружеството може да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешението. 

 

ФАЛСТАРТ

Срокът за подаване на офертите за изграждане на Национална детска болница е удължен с решение на здравния министър Кирил Ананиев, сочат документите по търга. Първоначалният срок за подаване и съответно отваряне на офертите беше 20 и 21 август, а новият е вече 11 и 12 септември. Променени са и изискванията към участниците - потенциалните кандидати вече трябва да имат опит не просто в строителството, а в строителството на лечебни заведения и да докажат, че в последните 5 години да строили или ремонтирали лечебно заведение.

Търгът вече започна със скандал, тъй като Камарата на архитектите иска от Комисията за защита на конкуренцията спиране на поръчката, тъй като условията в нея не гарантират качество.

Още по темата