Медия без
политическа реклама

Здравните инспекции са издали 32 акта за замърсена питейна вода

08 Юли 2018Илия Вълков

За три месеца регионалните здравни инспекции са съставили 32 акта за замърсяване на питейната вода в страната. Установени са нарушения в дезинфекцията, липса на здравни книжки и нарушения в здравните изисквания, става известно в отговор на депутатски въпрос на министъра на околната среда и водите Нено Димов. В него обаче не се казва къде са констатирани нарушенията и какви глоби са наложени. Там, където има отклонения, най-често се откриват нитрати, особено в райони с активно земеделие, манган, хром, лош цвят, мирис и вкус на водата. 

Най-сериозно замърсяването на питейната вода с манган остава в област Хасково, където от години в няколко зони се отчита превишаване на допустимата концентрация на този метал, посочват от екоминистерството. Там все още е неразрешен и проблемът с високото съдържание на уран, като в някои райони продължава да има ограничение за ползване на водоизточниците. Същото важи и за с. Казанка, община Стара Загора. В някои малки зони на водоснабдяване, в областите Плевен и Монтана, е открит и естествен хром. 

Според отговора на министър Димов за периода от март до май 2018 г. държавният здравен контрол е извършил 7224 проверки на централни водоизточници и водоснабдителни обекти, станции, резервоари и други съоръжения. Взети са близо 4166 проби. Най-често замърсяване на питейната вода се открива в по-малките зони на водоснабдяване, където обеззаразяването на водата е лошо, както и в зони със стара ВиК мрежа с чести аварии. Според екоминистерството отклоненията са в рамките на обичайните за страната 2-3%. Екоминистърът уверява, че всички граждани, които са в здравен риск от заразени питейни източници, са предупредени от регионалните здравни инспекции.