Медия без
политическа реклама

Въвеждат се промени в личната помощ за хората с увреждания

26 Окт. 2019
Илияна Кирилова

Новата нормативна уредба, по която от 1 септември хората с увреждания получават личен асистент, ще се променя. Социалното министерство публикува за обществено обсъждане промени в наредбата за включване в механизма лична помощ.

Уредени са случаите, при които се осигурява възможност на ползвателя да заяви своето желание за реалното ползване на механизма лична помощ или предоставянето на тази подкрепа в конкретен (по-малък) брой часове, различен, същевременно не по-голям, от определените в издаденото направление на база на изготвената индивидуална оценка на потребностите, посочват от МТСП в мотивите Подобни хипотези са налице, когато ползвателят не желае да бъде обгрижван от предложен външен асистент; при липсва на възможност за оказване на асистентска подкрепа за обезпечаване на пълния брой часове за лична помощ; други лични и/или семейни причини, възпрепятстващи прилагането на механизма в цялост.
Допълнена е разпоредба за предоставяне на възможност на ползвателя да посочи асистент-заместник, който да изпълнява функциите на асистента, предоставящ личната помощ по сключения трудов договор, в случаите на негово отсъствие. По този начин се гарантира непрекъсваемост на процеса по оказване на нужната подкрепа.
Въведени са правните основания за сключване на трудовите договори между доставчика  на лична помощ и асистента, в зависимост от определения/ заявения брой часове за лична помощ, при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. Уредена е също продължителността на работния ден на асистента, който предоставя личната помощ, начинът за формиране на трудовото възнаграждение за положен труд от асистента, както и последващото отчитане и превеждане на бюджетни средства от отговорните институции, което да позволи действително и законосъобразно изпълнение на трудовите договори и да гарантира социално-осигурителните права на асистентите, съгласно действащите нормативни изисквания и принципи.

Пълен работен ден на асистента ще се зачита, когато броят на определените часове за лична помощ е от 152 до 168 часа месечно. Когато споразумението е за 137-151 часа месечно, работният ден ще се счита 7-часов. От 116 до 136 часа месечно ще гарантират 6-часов работен ден за асистента, между 95 и 115 часа ще се признават за 5-часов работен ден, а половин работен ден - 4 часа, ще се зачита при предоставяне на лична помощ от 85 до 94 часа месечно.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?