Quantcast
Учени отново се питат що е социализъм | СЕГА
facebook
twitter

Горещи новини

Учени отново се питат що е социализъм

В София бе свикана международна конференция по повод 30 години от края на комунистическия режим
2218
БАН
Плакатът на конференцията

Международната конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ събира днес в парк-хотел „Москва“ над 100 учени, представители на различни научни дисциплини – етнология, антропология, история, политически науки, изкуствознание, литературна история и други, съобщи Българската академия на науките. Организатор на събитието е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Разсъжденията за същността на социализма започват в България още в края на ХІХ в. Първото оригинално българско марксистко съчинение е на Димитър Благоев, издадено през 1891 г. като книжка под заглавие „Що е социализъм и има ли той почва у нас?“. В него Благоев излага тезата, че в България се развива капитализъм, че се оформят капиталистическа и работническа класа и че във връзка с това научният социализъм има социални корени и обществена почва за развитие

На форума днес ще бъдат обсъдени теми като всекидневна култура и начин на живот – материална култура, хранене, мода, кино, музика, свободно време и отдих, отношения между половете, детство и младежки култури, трудов свят, религия и атеистична политика, култура на паметта за социализма – възпоменания за политическите репресии, значения на социалистическите паметници и социалистическото наследство в градска среда, музеализиране на социализма и музеите през социализма, подходи при изучаването на държавния социализъм и др. В програмата се открояват както бележити имена на учени, така и на млади изследователи, чиито контакт със социализма е изцяло през архива, наратива и изкуството.

Тридесет години след края на държавния социализъм нуждата от познание за него е все така актуална. Макар и в различна степен, и до днес постсоциалистическите общества в Централна, Източна и Югоизточна Европа са разделени в отношението си към близкото минало. Политиката и културата на паметта за социализма продължават да бъдат поле на напрежение и спор между политиците и между различни социални групи. Международната конференция поставя акцент върху (пре)осмислянето, в опит да се тематизира състоянието на изследванията за социализма, да се осветлят нови полета и добавят нови детайли към познанието за периода.

Още

Правителството утвърди религиозните празници извън православните

18.12.2019

7437
МВР и Столичният инспекторат иззели 4 камиона с отпадъци за изгаряне

18.12.2019

4235
Пожар унищожи към 3000 прасета в Добруджа

18.12.2019

1876