Медия без
политическа реклама

Омбудсманът сезира БНБ за хаоса с "безплатните" банкови сметки

Граждани се оплакват от усложнени и неясни процедури за ползване на сметка без такси при превод на заплати, пенсии и помощи

15 Септ. 2023
Илияна Кирилова

Омбудсманът Диана Ковачева сезира управителя на БНБ Димитър Радев, министъра на финансите Асен Василев и председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова заради множество жалби и сигнали от граждани, които са недоволни от усложнената и неясна процедура при откриване на безплатна платежна сметка за основни операции.

Хората се жалват на омбудсмана, че не могат да се възползват от предоставената им законова възможност от 1 септември банките да не товарят с такси сметки, по които те получават пенсии, заплати, помощи и стипендии. Със закона за държавния бюджет депутатите задължиха банките да предоставят тези услуги безплатно, след като преди това гласуваха всички фирми с над 100 души персонал задължително да плащат заплати по банков път. Заради неясно и недостатъчно разписани законови текстове в момента всяка банка прилага задължението различно по свои правила. 

Проблемът идва от там, че банките поставят редица изисквания и налагат тромава процедура, вместо да улеснят хората, а от това страдат най-вече пенсионерите и хората с увреждания, посочва омбудсманът.

Например, банките изискват от клиентите си да посетят многократно техен офис, за да закрият съществуващата си сметка, по която получават трудови възнаграждения - пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, и да подадат заявление за откриване на нова сметка за основни операции, след което да представят служебна бележка, по образец на банката, за размера на трудовото им възнаграждение.

Проблемите на хората продължават, защото след няколко работни дни, те отново трябва да отидат до офиса на банката, за да получат новата си дебитна карта. Освен това, трябва да информират за новата сметка работодателя си (ако получават трудово възнаграждение), НОИ (в случай че получават пенсия, помощи и обезщетения за социално осигуряване), социалните служби (ако получават обезщетения за социално подпомагане), училищното ръководство (ако става въпрос за ученически стипендии) и пр.

„Недоумение буди и факта, че за потребителите на финансови услуги липсва информация на интернет страниците на банките относно прилагането на новата разпоредба в Закона за платежните услуги. Смятам недоволството на гражданите за напълно основателно. Намирам за нужно да подчертая, че съгласно Директивата за платежните сметки, платежната сметка за основни операции има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители“, коментира Ковачева.

Затова омбудсманът настоява да бъде въведен облекчен ред за прилагане на законовата разпоредба. Например, при изразено желание автоматично да се преобразува съществуваща платежна сметка, по която хората получават трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици и докторанти. Освен това гражданите трябва да могат да се възползват от тази възможност, включително и онлайн, а не само при лично посещение в банков клон. Омбудсманът настоява и да бъде публикувана ясна и коректна информация от страна на банките във връзка с прилагането на въпросната законова разпоредба (чл. 120а от ЗПУПС).

„Очаквам да упражните надзорните си правомощия спрямо търговските банки и да информирате за това обществеността", пише омбудсманът конкретно до управителя на БНБ.

Още по темата

От мига, в който депутатите задължиха банките да не товарят с такси сметки, по които гражданите получават пенсии, заплати, помощи и стипендии, прилагането на нововъведението предизвиква въпроси, объркване и разнообразни тълкувания.
Обещаните банкови сметки, по които да се получават и теглят заплатите без такси, се оказаха подигравка. Банките ще премахнат таксите само по платежната сметка за основни операции - услуга, която почти нито един работещ не ползва. След 1 септември 2023 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

омбусман, банкови такси