Quantcast

Медия без
политическа реклама

НАП търсят 31 фискални агенти

Утре изтича крайният срок за фирмите и едноличните търговци да декларират и платят данъка си

29 Юни 2020Обновена
Илияна Кирилова

Националната агенция за приходите (НАП) търси 31 служители за звеното „Фискален контрол", съобщиха от институцията.

Обявени са конкурси за длъжност „инспектор по приходите” в отдел „Оперативни дейности“, като 10 от тях са за сектор „Мобилни групи“ в столицата,  5-ма в Пловдив и по двама – в Благоевград и в Бургас.

Приходната агенция търси служители и в звената на фискалния контрол по гранично-пропускателните пунктове на страната с месторабота в Русе и в Благоевград – по трима; в Хасково и Видин – по двама и в Кърджали и Добрич – по един.

Конкурсите за свободните работни места ще се проведат на два етапа. На първия участниците ще решават тест за професионални  знания и умения. На втория допуснатите кандидати ще преминат през интервю.

Фискалните агенти ще работят в екипи и ще извършват контрол на територията на цялата страна, посочват от приходната агенция. Те ще извършват документални и физически проверки на стоки с висок фискален риск - зеленчуци, плодове, месни продукти, горива и др.

Освен това ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички трансакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. Служителите в звеното ще бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си. Фискалните агенти ще извършват и проверки на търговските обекти в страната, като ще следят за издаването на касови бележки и коректното отчитане на оборотите в магазините.

Размерът на основната заплата, определен за длъжността, е 1199 лева. Изискването е кандидатите да имат минимална образователна степен – бакалавър, като предпочитана специалност и икономика.

Кандидатите за обявените свободни позиции могат да подадат документи до 6 юли включително. 

Описание на длъжността, изискванията за заемането й и образци на документи за участие, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП https://nap.bg/page?id=430

Утре изтича крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, напомнят от НАП. До 30 юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите  за предходната година осигурителни вноски, напомнят от Национална агенция за приходите. 

Краят на юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Още по темата