Медия без
политическа реклама

Финансовият министър ще дава 10% награда за данъчни доносници

"Офертата" е само за едри разкрития - за задължения към бюджета над 3000 лева

26 Септ. 2023
Pixabay

Министърът на финансите отново прилага хитър тактически ход за отвличане на вниманието от важните промени в данъчните правила. В пакета от предложения за корекции и допълнения на данъчните закони е включено екзотично предложение - подателите на сигнали за укрити данъци, акцизи, осигуровки и други задължения към бюджета да бъдат награждавани с 10% от размера на разкритата сума.

Вицепремиерът Асен Василев смело нагазва в много деликатна и взривоопасна територия с тази идея, защото, както се разбира от мотивите, в ролята на доносници се очаква да влизат "служители и бизнес партньори на нарушителя, които разполагат с вътрешна информация и достъп до документи". "Офертата" явно трябва да изкуши най-вече счетоводителите да сътрудничат на НАП, защото кой по-добре от тях знае вътрешите дела. 

Идеята за бонус "донос" е заложена като допълнение в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Такива стимули се прилагат в други страни, като САЩ и Великобритания имат най-цялоста уредба, се посочва в мотивите за промяната в ДОПК.

"Укриването и избягването на плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски е проблем на всички развити икономики, включително и на държавите членки на ЕС, но е особено значим за България, където събираемостта на тези публични вземания все още не е на необходимите нива и следва да се използват всички позволени от закона средства, за да се обезпечи събирането им",  пише още в мотивите. 

Става дума за широк кръг публични вземания: данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества.

Със законопроекта се предлага въвеждането на финансов стимул за лицата, които подадат информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения", посочват от Министерството на финансите. 

Според МФ практиката показва, че "гражданите не са достатъчно активни в подаването на информация, които да е свързана с данъци и осигуровки, които Националната агенция за приходите не може да събере". Затова идеята е подателите на основателни сигнали да бъдат стимулирани с бонус "донос"  - да получат 10% от допълнителните приходи за бюджета, събрани благодарение на разкритията.
 

Ограничения

За 10-те процента бонус обаче има висок "праг" - възнаграждение ще се полага само при разкриване на значителни задължения към бюджета - над 3000 лв. (това е и определението за "данък в големи размери" по смисъла на чл. 93, т. 14 на Наказателния кодекс). 

Освен това, за да бъде изобщо разгледан сигналът, той трябва да е подплатен с достоверна информация и документи. 

Според мотивите ограниченията ще парират несериозните сигнали и подаването на информация с цел решаване на дребни и междуличностни конфликти.

Предвижда се и наказание за автори на фалшиви доноси.  Ако някой три пъти се опита да натопи едно и също лице (например с цел отмъщение),  ще бъде глобен, задето злоупотребява с правото да подава сигнали и принуждава данъчните инспектори да губят време и сили да проверяват невярна информация.

 

Тактика?

Идеята за бонус "донос" всъщност бе пусната в оборот още през 2022 г., но бързо събра много възражения и криткики и  отпадна от дневния ред. Сега тя отново със сигурност ще предизвика оживени спорове и най-вероятно няма да бъде приета. Но пък ще разводни дебатиге по данъчните промени, върху които трябва да стъпят разчетите за бюджета за 2024 г.

Подобна тактика на "разсейване" бе приложена и при данъчните промени и приемането на бюджет 2023 г. в средата на годината. Тогава Асен Василев и екипът му грабнаха публиката с предложението клиентите да не си плащат сметките в ресторанта, ако не получат касова бележка. Тогава идеята не събра подкрепа, но сега отново фигурира в пакета данъчни промени за догодина.  

Четворната коалиция планира спорен стимул за повишаване на събираемостта на данъци и осигуровки. Правителството предлага от 2023 г. да бъде въведен бонус за всеки гражданин и фирма, помогнали на данъчните с информация да установят укрити данъци и осигуровки.

Как е сега

И в момента данъчните служби приемат сигнали за данъчни и осигурителни нарушения - ако подагелят не е анонимен и ако данните са за нарушения, извършени в последните две години. Самото установяване на допълнителни задължения става след ревизия, която се възлага с изрична заповед, а ревизионният акт, в случай, че се установят задължения, трябва да влезе в сила. Евентуално изплащане на част от установеното може да има едва след този етап, коментират експерти.

Основният риск при въвеждане на бонус "донос" е данъчната администрация да бъде затрупана със сигнали. В момента НАП извършва проверки и ревизии по точно определени алгоритми. Данъчните извършват редовни проверки по прихващане и възстановяване, които касаят масово ДДС, проверки за съпоставка на доходи с имущества, провеждат се ежегодно и тематични проверки на различни рискови групи.

През 2021 г. например според отчета на данъчните е имало проверки на лица с отчетени значими материални запаси на фона на извършваната дейност, проверки на физически лица, придобивали скъпи имоти в определен ценови диапазон, проверки на касови наличности, проверки на физически лица с имоти в Дубай, ревизии на собственици на скъпи коли, проверки по закона за хазарта. Извършван е контрол в търговски обекти и т.н. При извършването на тази контролна дейност се анализират профили и поведение, степен на риск и други показатели. Не е ясно дали при новия механизъм за сигнализиране ще бъдат заложени някакви прагове на значимост, така че да не се залива администрацията с дребни сигнали. 

Ключови думи:

бонус