Quantcast

Медия без
политическа реклама

България и Гърция ще правят водороден интерконектор с пари от ЕС

Страната ни участва само в два от 166 енергийни проекта в списък на Брюксел за €584 млрд.

29 Ноем. 2023ЮЛИАНА БОНЧЕВА
Проектът CARMEN ще насърчи трансграничното сътрудничество между Румъния, България и други съседни държави като Унгария, Молдова и Украйна чрез цифровизация и надграждане на енергийна инфраструктура.

Европейската комисия одобри списък със 166 важни енергийни проекта, които си заслужава да бъдат финансирани с пари на европейските данъкоплатци (по Механизма "Свързана Европа"). За съжаление България участва само в два от тях.

Става дума за проекти за модернизация и развитие на енергийните мрежи на държавите от ЕС с хоризонт на изпълнение 2030 г. Целта е националните преносни и разпределителни системи да станат "умни", гъвкави, да се кооперират по "съседски" и да са способни да поемат бума на ВЕИ централи, които се множат в целия съюз като алтернатива на изкопаемите горива. По груби сметки 166-те проекта ще струват близо 600 млрд. евро. 

Целта на инвестициите в умни мрежи е делът на възобновяемата енергия (соларни, вятърни мощности, централи на биомаса и т.н.) в ЕС да достигне 42.5%- 45% до 2030 г.

Къде е България 

България се появява в "166" само в две позиции - съвместно с Румъния и с Гърция. 

Единият проект, заедно с южната ни съседка, е за изграждане на трансгранична инфраструктура за пренос на водород. Другият е за цифровизация, разширяване и коопериране на електропреносните мрежи на двете съседни държави. Нарича се "Кармен". 

В "Кармен" партньори са нашият ЕСО (Електроенергиен системен оператор) и румънските компании Transelectrica и разпределителното дружество Delgaz Grid S.A. Необходимите инвестиции са около 502 млн. евро.

Другият проект - съвместен с Гърция, е за създаване на водороден интерконектор между Солун и София. Партньори в него са "Булгартрансгаз" и гръцката компания ДЕСФА. На наша територия се предвижда изграждане на тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции край Дупница и на Кулата. Новата инфраструктура ще позволява двупосочен пренос водород. 

 

Говори Брюксел

Очаква се потреблението на електроенергия в ЕС да нарасне с около 60 % до 2030 г.

Необходими са инвестиции в размер на 584 милиарда евро, като се има предвид, че 40 % от разпределителните мрежи са на повече от 40 години, а се очаква трансграничната преносна способност да се удвои до 2030 г.

Мрежите ще трябва да бъдат приспособени към една по-цифровизирана, децентрализирана и гъвкава система с милиони покривни слънчеви панели, термопомпи и местни енергийни сдружения, които споделят своите ресурси, повече енергия, произвеждана от възобновяеми източници в морето, повече електрически превозни средства и нарастващи потребности от производство на водород. 

 

Какво включва "Списък 166" 

Над половината (85) са проекти за електроенергия, електропреносни мрежи в морето и интелигентни електроенергийни мрежи

65 проекта са за водород и електролизьори, те ще играят важна роля за интегрирането на енергийната система и за декарбонизацията на промишлеността на ЕС

14 проекта са за мрежи за улавяне, съхранение и пренос на CO2 в съответствие с европейските цели за въглеродния диоксид. 

 

Списъкът включва както проекти интерес, които са на територията на ЕС, така и проекти от взаимен интерес, които свързват ЕС с други държави.

"Селекцията" на ЕК трябва да бъде одобрена и от Европейския парламент и Съвета за контрол в срок от два месеца. Времето за произнасяне одобрение може да бъде удължено с още два месеца, ако се налагат уточнения и представяне на допълнителна информация по проектите.