Quantcast

Медия без
политическа реклама

Бизнесът готви проект за газификация на 1 млн. домакинства

Представители на БАПГ разгледаха германското чудо - плаващия газов терминал, построен за 10 месеца

БАПГ
Терминалът в залива на град Вилемсхафен, опериран от "Юнипер", впечатлява - и с мащаби, и със скоростта на изграждане

Българската асоциация Природен газ (БАПГ) подготвя  проект за газификация на 1 млн. български домове с опция за постепенно преминаване към използване на смес от природен газ и зелен водород. Това съобщиха от асоциацията, която преди дни проведе редовното си общо събрание. Мащабният проект има потенциал да намали с поне 20 % въглеродният отпечатък на цялата българска икономика. 

Успоредно с общото събрание бе проведено и заседание на управителния съвет на БАПГ. И двете събития бяха "изнесени" - състояха се в германския град Хамбург. Участниците получиха шанса да са сред първите посетители на гигантското газово съоръжение, построено рекордно бързо, само за 10 месеца - новия терминал за регазификация на втечнен газ, разположен в залива на пристанищния град Вилемсхафен. Терминалът се експлоатира от компанията "Юнипер", която запозна с възможностите му българската делегация.

EnviTec Biogas пък показа на представителите на БАПГ своя централа за биогаз - модерна инсталация за производство на биогаз и за използването му за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Част от произведения биогаз се инжектира в местната газова мрежа след съответното пречистване.

 

На заседанията си в Хамбург членовете на асоциацията обсъдиха и се обединиха около няколко важни позиции: 

Преходът към въглеродно неутрална енергетика може да бъде бързо и ефективно постигнат чрез ефективно използване на наличната и развитие на нова модерна газова инфраструктура;

Природният газ има сериозен неизползван потенциал за декарбонизация на българската енергетика. Точно в тази връзка бе обсъден мащабният проект за газификация на 1 млн. български домове, който предвижда и постепенно преминаване към използване на смес от природен газ и зелен водород. 

Природният газ няма алтернатива като ефективен инструмент за постигане на целите на „зелената сделка“ в синергия с потенциала на всички ВЕИ;

Българската енергетика има нужда от ясна пътна карта за бързо развитие на газификацията на България, за да бъде компенсирано изоставането спрямо всички енергетики в ЕС.

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

В Българска асоциация Природен газ членуват представители на всички видове компании, работещи в областта на газификацията - газоразпределителни компании, газови инженерингови компании, проектанти, инсталатори на газови, отоплителни и климатични инсталации, както и българския газопреносен оператор. Членовете на асоциацията успяха за последните две деситилетия да изградят близо 8000 км нови модерни газоразпределителни и газопреносни мрежи, които снабдяват над 150 000 български домакинства, както и няколко хиляди големи, малки и средни предприятия, обществени сгради и др.  Всяка година благодарение на работата на фирмите от БАПГ се спестяват най-малко 2 млн. т. въглероден диоксид и много други вредни газове и частици.