Медия без
политическа реклама

Все по-малко българи успяват да се пенсионират

21% от новите пенсионери работят до над 66-годишна възраст заради липса на достатъчно стаж

Илияна Кирилова

Все по-малко българи успяват да изпълнят условията за пенсиониране. За деветте месеца на 2020 г. броят на новоотпуснатите пенсии е 62 757 - с 20 484 по-малко в сравнение с 2015 г., или спад от 24% за петте години на действие на реформата "Калфин".

Отново едва половината пенсионери се пенсионират с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Останалите пенсии са инвалидни, наследствени, за ранно пенсиониране по условията за сектор "Сигурност" или несвързани с трудова дейност. Делът на инвалидните пенсии остава висок - 37%.

За 21% от новите пенсионери възрастта не е обичайната - 61 г. и 6 месеца за жените, 64 г. и 3 месеца за мъжете, а е 66 г. и 6 месеца. Това са хората, които нямат достатъчно стаж, за да се пенсионират по общия ред.

Това показва статистика на Националния осигурителен институт за новоотпуснатите пенсии към 30 септември.

От общо 62 757 отпуснати пенсии, само 34 177 са лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, като те са 54% от всички. В последните години "редовите" пенсии не успяват да надхвърлят това ниво, като през 2016 г. достигнаха 47% от общия брой на новите пенсии.

Пенсиите за инвалидност са 23 528, като намалението при тях е съизмеримо с това при другите - 8.4% спрямо деветмесечието на 2019 г. Делът им в общия брой на пенсиите остава почти без промяна - 37%, но все пак преди години достигаше 39%. Към момента почти половин милион българи получават инвалидни пенсии от НОИ.

След бума на нови пенсионери в сектор "Сигурност" през 2016-2017 г., когато за тях имаше гратисен период да се пенсионират по стария ред, сега те са само 632. За същия период на 2016 г. например бяха 6681.

Всеки трети пенсионер няма или достатъчно стаж, или възраст, за да се пенсионира по общия ред. 11 178 души са ползвали някакво изключение от условията за трета категория труд. От тях 7213 са се пенсионирали с недостигащ стаж, след навършване на 66 години и 6 месеца. 3965 българи пък са излезли в пенсия една година предсрочно. Срещу това по-ранно пенсиониране обаче тяхната пенсия е намалена доживот.

ПОЛ

Жените продължават да изостават значително от мъжете по размер на пенсията. При мъжете тя е 491.75 лв., докато при жените е 373.10 лв. Мъжете в сектор "Сигурност" получават средно 769.75 лв., докато жените - 588.07 лв. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване мъжете получават средно 307 лв., а жените - 281.23 лв.

МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ

В момента 744 155 пенсионери получават лична пенсия в минимален размер, като тя не е 250 лв. за всички. С минималната пенсия са свързани и редица инвалидни пенсии и др. При инвалидност над 90% например размерът на минималната пенсия е 287.50 лв. До 250 лв. включително получават 703 970 българи, което е 33.2% от пенсионерите. Както е известно, догодина всеки втори пенсионер ще получава една и съща пенсия от 300 лв., колкото става официално минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ТАВАН

42 405 българи получават 1200 лв. пенсия заради тавана, който не позволява да получават реалния размер на пенсията си. Догодина част от тях ще започнат да получават истинската пенсия, която са заработили, тъй като максималната пенсия се увеличава с 20% и ще бъде 1440 лв. За 41 българи пенсията е по-висока от 1200 лв. Това са хората, заемали длъжности, за които таванът на пенсиите не важи - президент и вицепрезидент, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд.

РЕГИОНАЛНИ

Най-бедните региони закономерно са и с най-ниските пенсии. На дъното са Разград със средна пенсия от 337.57 лв., Кърджали с 339.41 лв. и Силистра с 342.95 лв. На върха е София с 517.46 лв. средна пенсия. На второ място след София е област Бургас, където пенсионерите получават средно 478.50 лв. В Перник средната пенсия е 475.26 лв.

Последвайте ни и в google news бутон