Медия без
политическа реклама

Три вида социални помощи се отварят за украинци

Предвиждат се ваучери за бежанците, както и пари за приютените от частни лица

Булфото

Бежанците от Украйна, които вече имат издадена регистрационна карта за предоставена временна закрила, могат да кандидатстват за помощ от социалните служби на България. За целта трябва да подадат заявление в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и да представят регистрационната си карта за временна закрила, както и документ за самоличност от страната по произход, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане в отговор на въпроси от в. "Сега".

Помощите ще се отпускат след социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, обясняват от агенцията.

Едната възможност за украинците по нашата система за социално подпомагане е еднократната помощ за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности, която е 375 лв. Според указания, публикувани към украинците на сайта на АСП, те имат право и на месечна социална помощ. Този вид подпомагане обаче върви с условие - задължително трябва да се отработват по 4 часа обществено полезен труд за период от 14 дни всеки месец.

Наред с еднократната и месечната социална помощ, има и трети вид помощ, която е малко известна - за покриване на разходи по издаване на лична карта. От нея биха могли да се възползват бягащи от войната български граждани например.

Парите ще се отпускат и по касов, и по банков път, уточняват от АСП. Т.е. липсата на банкова сметка не би следвало да е пречка. Предстои да се види обаче как точно ще се преценява кой има право на помощ поради специфичните обстоятелства на много от намерилите у нас подслон украинци. Обичайно у нас се прави преглед на имотното състояние на кандидата, дали има странични доходи, дали наскоро е имал продажба на съществено имущество и т.н.

Социалните помощи ще са първата директна парична помощ за украинците от бюджета. В сравнение с други европейски държави на първа линия, България избра да плаща не на самите бежанци, а на хотелите, които ги подслонят. Местата за настаняване ще получат по 40 лв. на ден на настанен бежанец. В тази сума влизат нощувка, закуска, обяд и вечеря, а според някои не особено ясни изявления на щаба - и транспорт.

Към момента в България са влезли над 113 000 души от Украйна и са останали около 60 000, като средно една трета от тях са деца, съобщи вчера пред БТА вицепремиерът Калина Константинова. Настанени в хотелски, държавни и общински бази са над 70% от оставащите. Останалите 30% избират да останат при близки, роднини или в частни домове. Временна закрила вече са получили близо 6000 души.

 

ВАУЧЕРИ И ПОМОЩИ ЗА УКРАИНЦИ, ПРИЮТЕНИ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА

В момента се обсъжда въвеждането на система за предоставяне на помощи на украински бежанци, приютени от частни физически лица, които предоставят домовете си безвъзмездно. Това каза от парламентарната трибуна Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика. 

Министърът заяви още, че направените предварителни разчети на допълнителните средства от инструмента REACT EU показват, че на до около 50 хил. лица може да бъдат предоставени ваучери на стойност 100 лв. за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост. С този ваучер ще се закупуват храни от първа необходимост, детски храни, детски дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и други продукти от първа необходимост. Предвижда се ваучерите да се предоставят от дирекциите за социално подпомагане, като се обсъжда и  вариант хората да ги получават още на пунктовете за първоначален прием. Ваучерът ще се предоставя еднократно на лицата, получили временна закрила. Може да се получи и допълнителен ваучер след оценка на нуждите и оценка на конкретните обстоятелства като възраст, здравословно състояние или други обстоятелства, които пречат за задоволяване на основните жизнени потребности. Преценката ще се извършва от социални работници от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане. Ваучерите могат да бъдат използвани в магазините в страната.

 

Какви са социалните права на бежанците със статут на временна закрила - информация на български и на украински.

 

КОНСУЛТАЦИИ
На телефон 0800 88 001 Министерството на труда и социалната политика предоставя безплатни консултации на български, руски и английски език на украински граждани за достъпа до пазара на труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и семейства всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата