Медия без
политическа реклама

Три фонда за втора пенсия излязоха на плюс

Всички подобряват значително доходността си в края на годината

ПОК
Доходност на универсалните фондове за целия период от 1 юли 2004 г. насам.

Три от девет фонда за втора пенсия излизат на плюс за последните две години. Макар при най-големите фондове доходността да остава отрицателна, резултатите навсякъде значително се подобряват. Това показват данните на Комисията за финансов надзор за доходността за периода 31 декември 2021 - 29 декември 2023 г. В тях все още се усеща силното влияние на кризата по световните пазари след началото на войната в Украйна в първите месеци на 2022 г., но миналата година е била много по-добра.

С положителна доходност за 2021-2023 са три по-малки фонда - "ЦКБ-Сила", "Топлина", ПОИ. Най-висока доходност отчита "ЦКБ-Сила" - 2,33%. При големите резултатите сега са двойно по-високи в сравнение със статистиката към края на септември. "Доверие", който е най-големият универсален фонд у нас, отчита минус 2,48% за последните 2 години. "Съгласие" постига минус 0,49%, "Алианц България" е с минус 1,46%, а "УПФ ОББ" има минус 2,18%. С най-ниска доходност е "ДСК-Родина" - минус 3,49%. За сравнение, отчетените към септември данни стигаха до минус 4-5,50%.

В статистиката все още не се включва най-младият универсален пенсионен фонд "Даллбогг: Живот и здраве", тъй като той съществува от 2021 г. и обяви първия си дял едва през 2022 г.

 

Резултатите в 20-годишен план

Краткосрочните колебания нямат голямо значение за крайния резултат при втората пенсия, тъй като осигуряването във втория стълб е дългосрочно. Доходността за целия период от 1 юли 2004 г. е положителна за всички фондове, макар и това да не покрива натрупаната междувременно инфлация (датата е тази, тъй като тогава бе въведен сегашният начин за изчисление на показателя и сравненията с по-ранните години на втория стълб не са възможни).

Най-големият фонд "Доверие" е с 2,94% за целия период, "Съгласие" е с 3,79%, "ДСК-Родина" има 2,77%, "Алианц" - 2,42%, ОББ - 3,07%, "ЦКБ-Сила" - 4,12%, "Бъдеще" - 2,4%, "Топлина" - 2,21%, ПОИ - 2,65%.

Дружествата имат ангажимент да покрият брутните постъпления от осигуровки на всеки осигурен. Ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до този размер. Т.е. независимо от колебанията на пазара и резултата от инвестирането на средствата, човек ще получи при пенсиониране най-малко това, което е внесъл през годините.

 

Стойност на един пенсионен дял

Стойността на един дял е един от най-важните показатели за проследяване на резултатите от управлението на средствата, които внасяме за втора пенсия. Ето как фондовете обясняват значението на този показател:

Когато по осигурителна партида в пенсионен фонд постъпват средства, те се отчитат стойностно и като брой дялове, по стойността на един дял за съответната дата. Постъпването на средства във фонда води до увеличение на активите и нарастване на общия брой дялове във фонда, без да променя стойността на един дял. Увеличението на стойността на инвестициите (чрез получени лихви по депозити, лихви по облигации, дивиденти по акции, доход от повишението на цените на акции и други инвестиции на фонда) е доход, който води до увеличение на стойността на активите, без да се променя общият брой дялове в същия. В резултат на тези взаимовръзки, при увеличение стойността на инвестициите нараства стойността на един дял, като разликата между новата стойност на един дял и стойността на един дял, по която са постъпили средствата показва какъв доход имаме от всеки дял.

Към 22 януари 2024 г. стойността на един дял достига до 2,20294, като нивата за почти всички фондове са близки до това, което бяха към края на 2020 г.

Данните са на Комисията за финансов надзор с изключение на доходността от 2004 г., която е от сайта на ПОК "Доверие".

 

ТРЕТА ПЕНСИЯ

Резултатите при повечето доброволни пенсионни фондове, където човек може да внася по желание за трета пенсия, са доста по-добри в сравнение с универсалните. Тези фондове имат повече свобода при инвестирането на средствата. При тях 4 фонда са на плюс за последните 2 години, но с по-впечатляваща доходност от универсалните. Доброволният фонд на "Съгласие" отчита 4,38% положителна доходност. "ЦКБ-Сила" е с 4,12%. "Топлина" също е с положителна доходност - 2,69%, както и ПОИ - 0,81%. При "Доверие" има отрицателна доходност от минус 2,75% - тук резултатите са по-лоши от тези при универсалния фонд на същата компания. "ДСК-Родина" е с минус 2,60%, при "Алианц" е минус 1,34%, ОББ е с минус 1,49%, а "Бъдеще" - минус 1,29%.

Ключови думи:

втора пенсия

Още по темата