Медия без
политическа реклама

Спестяванията за втора пенсия надхвърлиха 6000 лв.

Само три фонда успяват да увеличат с инвестиции натрупаното в партидите

В универсалните фондове се осигуряват родените след 1959 г.
Pexels
В универсалните фондове се осигуряват родените след 1959 г.

Всички универсални пенсионни фондове увеличават нетните си активи през първата половина на годината, но само три от тях успяват да увеличат спестяванията ни над постъпленията от осигуровки, които сме направили. Това показват данни за резултатите от дейността на пенсионноосигурителните дружества за първите шест месеца на годината, публикувани от Комисията за финансов надзор.

Средното натрупване в партидите за втора пенсия надхвърли 6000 лв. и в края на юни вече е 6138,64 лв. (става дума само за партиди, в които през последната година има поне една внесена осигурителна вноска). Има обаче и фонд, в който средната партида надхвърля 7000 лв. - УПФ на ОББ. Иначе общо по всички партиди средната сума е 4574,65 лв., като тук вече влизат и профилите, в които има спорадично осигуряване.

Почти 5 млн. българи се осигуряват в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни. Най-голям дял е концентриран в универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват родените след 1959 г. - 80,29%. Близо 13% от осигурените ползват доброволните фондове, а в професионалните схеми се осигуряват 6,54% от хората.

Пенсионните фондове вече управляват 21,08 млрд. лв. Нетните им активи нарастват с 9,7% спрямо края на 2022 г., а спрямо 30 юни 2022 г. увеличението е с 14,08%. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15,10 на сто спрямо 30 юни 2022 г. - в тях вече има 18,24 млрд. лв. За шест месеца сме внесли 1,11 млрд. лв. осигуровки, а нетните активи са се увеличили с 1,69 млрд. лв. Това означава, че фондовете са успели да умножат парите ни с 576 млн. лв. чрез инвестиции.

Средното натрупване в индивидуалните партиди е на плюс и в деветте фонда с най-дълга история. Само три от тях обаче успяват да увеличат парите над внесеното от осигуровки - "Доверие", "Алианц" и ОББ. При другите увеличението в партидите е по-малко от постъпленията от осигуровки, т.е. тези фондове не успяват да добавят от инвестициите допълнителен доход в партидата.

Средно за шестте месеца на годината един осигурен е внесъл 531,57 лв. осигуровки за втора пенсия. Увеличението на средното натрупване в активните партиди спрямо декември 2022 г. е 511,66 лв. Така крайният резултат е с близо 20 лв. по-малък от внесеното като осигуровки. Тези усреднени стойности не са показателни, тъй като, както винаги са подчертавали фондовете, индивидуалната осигурителна история на всеки осигурен е много различна - натрупването в партидата зависи от периода на осигуряване, осигурителния доход и др. Освен това в тази сметка липсват редица плащания на фондовете, например на наследници, прехвърляния към НОИ и т.н.

Заб. В данните са включени само партидите, в които за последните 12 месеца има внесена поне една осигурителна вноска.

 

ОСОБЕН СЛУЧАЙ

По-ниската стойност на средния размер на постъпленията по индивидуалната партида в най-младия фонд на пазара "ДаллБогг: Живот и здраве" се дължи на по-големия брой служебно разпределени лица, които за последните дванадесет месеца имат поне една осигурителна вноска, обясниха от фонда. Данните на КФН показват, че осигурените във фонда са се увеличили най-чувствително през месеците февруари и май, а тогава се извършва и служебно разпределение на хора, които не са избрали сами фонд. Тези хора обаче имат малко натрупани средства по индивидуалните си партиди, тъй като това са лица, които скоро са стъпили на пазара на труда и имат по няколко осигурителни вноски по индивидуалните си партиди. Оттам следва и намалението в средното натрупване в партида.

"ДаллБогг:Живот и здраве", който съществува от май 2021 г., почти е удвоил клиентите си през първата половина на тази година. През декември те са били 6588 души, а през юни 2023 г. вече са 11 021 души. При него са и най-високите постъпления от осигурителни вноски средно на едно лице за полугодието (вижте таблицата).

 

ФАЗА НА ИЗПЛАЩАНЕ

Масовото плащане от втория стълб остава разсроченото - 14 401 хора го получават. Това плащане е възможно при по-малки натрупвания в индивидуалните партиди, които са характерни за първите кохорти пенсионери на реформата. 1695 души получават някакъв вид пенсия, за която са необходими по-големи спестявания.

През първото полугодие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1,833 млн. лв. за пенсии, 29,354 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии е 225,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399,08 лв. В сравнение с първото полугодие на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто.

Последвайте ни и в google news бутон