Медия без
политическа реклама

В пандемията болничните намаляха с 1 млн. дни

Разходите за отпуск поради карантина обаче се увеличиха с 200%

08 Апр. 2021
Илияна Кирилова

Разходите за болнични в пандемичната 2020 г. се увеличават, но броят на изплатените дни е с 1 млн. по-малко. Обезщетенията за гледане на болен член на семейството и карантина бележат увеличение с 200%. Това отбелязват експертите на Националния осигурителен институт в първия бюлетин на института за тази година.

През 2020 г. разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване достигнаха 680,7 млн. лв., със 74,5 млн. лв. повече спрямо 2019 г., посочват от НОИ. Увеличението обаче се дължи не на здравната криза, а изцяло на по-големия среднодневен размер на паричното обезщетение. То се увеличава благодарение на ръста на минималната заплата и максималния осигурителен доход, както и на обичайното увеличение на осигурителните доходи.

На този фон броят на изплатените от държавното обществено осигуряване работни дни при временна неработоспособност поради общо заболяване намалява с над 1 млн. дни - внушително число, но всъщност в процентно отношение това е 6.2% по-малко спрямо 2019 г. Миналата година са изплатени 15 749 800 работни дни.

Експертите обръщат специално внимание на причините за това намаление. Тяхното заключение е, че то се дължи на по-малкия брой осигурени за общо заболяване и майчинство лица, т.е. на повишената безработица в критичните месеци след въвеждането на извънредно положение в страната. През 2020 г. средномесечният брой на осигурените за този осигурителен риск българи е бил малко под 2,5 млн., докато за 2019 г. е бил малко над 2,6 млн. души. Отчита се спад от около 4,7%, което е пряка последица от шока на пазара на труда, който пандемията на COVID-19 нанесе, отбелязват от НОИ.

Пандемията предизвика и някои специфични промени - при разходите за парични обезщетения за гледане на болен член от семейството и карантина е налице внушителен ръст от над 200%. Само за година броят на изплатените работни дни нараства над два пъти - от 666 100 работни дни до 1 393 000. Нарастването на изплатените работни дни е пряка последица от пандемията, в резултат на която след март 2020 г. броят на издадените болнични листове за карантина се увеличи десетки пъти, пише в бюлетина.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

болнични, НОИ, COVID-19