Медия без
политическа реклама

Около 50 000 българи ще вземат допълнително по 400 лв. за отопление

Кабинетът се мъчи да ограничи инхаус практиките

26 Окт. 2022Обновена
Илияна Кирилова
Гълъб Донев

20 млн. лв. бяха отпуснати допълнително на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна помощ за отопление от 400 лв. Новината бе анонсирана в началото на днешното правителствено заседание от премиера Гълъб Донев. По-късно ресорният министър Лазар Лазаров даде подробности: на нея могат да разчитат хората, които са подали документи за целева помощ за отопление, но искането им е било отхвърлено, защото диференцираният им доход за отопление е равен или по-голям от 40 лв.; или пък са регистрирани в бюрата по труда по-малко от 6 месеца. Очаква се около 50 000 души да се възползват от парите.

На заседанието кабинетът одобри и три законопроекта по повод второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост - закон за противодействия на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности; закон за медиацията и закон за обществените поръчки. Донев разясни, че в понеделник е внесъл за разглеждане в Народното събрание и други одобрени в тази връзка законови инициативи. 

От своя страна министърът на финансите Росица Велкова обясни, че законопроектът за обществените поръчки предвижда прекратяване на инхаус превъзлагането. "Няма да е възможно едно търговско дружество, което прилага инхаус процедури, да превъзложи на фирми, които не могат да се явят и да спечелят обществена поръчка по реда, по който това следва да се случва – прозрачно и публично“, каза тя.

На пръв поглед предложението за инхауса е важна антикорупционна мярка. Но дали ще се превърне в закон зависи от депутатите, а те имат доста други неразбории на главата си.

 

Образование

Днес кабинетът одобри и 6.5 млн. лв. по програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища между 2020 и 2022 г. Средствата ще бъдат разпределени между 25 общини и Професионалната техническа гимназия във Варна за общо 30 одобрени за финансиране проекта. Въпросната програмата освен това се удължава с 2 г., тъй като според информация от Националното сдружение на общините не е възможно дейностите по разплащането и реализирането им да бъдат изпълнени до края на тази година. С програмата са одобрени общо 136 проекта за близо 210 млн. лв.

Правителството ще предостави на общините и 5.2 млн. лв. по други две национални програми - за подготовка на над 7000 талантливи деца за участие в олимпиади и за състезания - 1.2 млн. лв. и за заместващи учители в детски градини и училища - 4 млн. лв.
 

Още по темата