Медия без
политическа реклама

КЗК върна обществена поръчка заради свързана с Русия фирма

МОН е трябвало да отстрани от IT процедура свързана с руски собственик фирма

09 Дек. 2022

Комисията за защита на конкуренцията върна обществена поръчка на Министерство на образованието и науката заради нарушаване на санкциите срещу Русия. В свое решение КЗК е постановила, че МОН е допуснало неправомерно до класиране свързаната с руска собственост фирма „Софтлайн“ вместо да я отстрани от поръчката. Това е извършено в нарушаване на ограничителните мерки за свързани с Русия фирми и лица, наложени от ЕС в частта на обществените поръчки. Нарушени са и други правила на Закона за обществените поръчки. 
Това става ясно от постановено на 1 декември, 2022 г. решение на КЗК. Министерство на образованието и науката има право да обжалва решението, но не е ясно дали ще прибегне до такава мярка. 
Както „Сега“ писа, фирма „Софтлайн“ се оказа изпълнител по заварени договори на много български ведомства, както и участник по нови процедури, обявени след налагането на санкциите в областта на обществените поръчки. Сред новообявените процедури е и обществената поръчка на МОН за поддръжка и управление на средата за дистанционно обучение на учениците. „Софтлайн“ кандидатства по обособена позиция 2 – за поддръжка на средата, базирана на Google Workspace в конкуренция с „Криейтив Тийм“, като бе класирана от комисия в МОН на първо място. 
Решението за класиране на фирмата е взето при много спорни обстоятелства, които сега се потвърждават и от решението на КЗК. Както „Сега“ писа, в документацията по поръчката изрично е уточнено, че в процедурата нямат право да участват фирми, нарушаващи ограниченията за липса на доминиращо руско участие в собствеността. За да се гарантира, че това е така, от кандидатите се изисква да подадат изрични декларации. Фирма „Софтлайн“ също е подала такава декларация, но на 26 август при проверка на документите комисията в МОН констатира, че тя не отговаря на истината. Вместо да отстрани фирмата обаче, МОН и е дало 5 дни за отстраняване на нередности. Тези 5 дни са пораснали на цели 38 – като на 4 октомври фирмата уведомява МОН, че има извършена промяна в собствеността и вече покрива изискванията. 
С тези действия МОН е нарушило и собствените си изисквания, и закона. Неизпълнението на условието, свързано със санкциите, е основание за отстраняване на фирмата. Даденият срок от 5 дни за уточнения не е следвало да се надвишава, още повече, че фирмата не отрича данните за собствеността, а само прави различно тълкувание на санкциите срещу Русия в тази част. По тази тема – как следва дас е прилагат санкциите, е имало публично налична информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки. При тези факти МОН е следвало да отстрани фирмата след полученото от нея тълкувателно писмо, се казва в решението на КЗК. С тези аргументи комисията отменя решението на МОН за класиране на фирмите и връща процедурата на етап преглед на документите за установяване на съответствие или несъответствие с изискванията към кандидатите. 
 

Още по темата