Quantcast

Медия без
политическа реклама

Конкурсът за уличното осветление в София е пълен с нарушения

АДФИ състави 11 акта, от които два са на възложителя - Столична община

22 Юни 2022

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е открила множество нарушения в скандалната обществена поръчка за изграждане и сервиз на уличното осветление в Столична община, съобщи гражданската организация „Спаси София“, заради чийто разкрития по темата редица институции започнаха проверка. През януари лидерът на сдружението Борис Бонев оповести, че една от фирмите, които отговарят за изграждането и поддържането на лампите в София – „Лог Сиберия“, иска по 5 755 лв. за изграждането на уличен стълб в зоната, за която тя отговаря. Докато от другата страна на същата улица другата фирма, отговаряща за дейността – „Улично осветление“, взима по 1 587 лв. за същото. Така разликата в цените, по които двете дружества изпълняват договорите си с общината, е от 3 до 77 пъти. Посочено бе още, че за направа на шахта едната фирма прибира 1177 лв., а другата - 419 лв. За улично тяло LED 9-50W единият партньор на общината взима 1587 лв., а другият - 364 лева. За железобетонен стълб до 6 метра едната фирма се е договорила за 2102 лева, а другата - за 509 лева. Бонев изчисли и че с отделения бюджет за инвестиции в северната част на София „Лог Сиберия“ може да изгради само 1 043 броя нови лампи, докато със същите пари в южната част на града „Улично осветление“ ще може да постави 3 781 броя нови лампи до края на срока на споразумението. След избухването на скандала, освен АДФИ, проверка на обществената поръчка започнаха още прокуратурата, Министерството на финансите, а премиерът Кирил Петков съобщи, че е дал документацията и на ДАНС. 

АДФИ е направила проверка на обществената поръчка, която бе с 4 обособени позиции и прогнозна стойност - 73 600 000 лв. без ДДС, и изпълнението на 4 договора (всеки със срок на действие 2 години и с възможност за удължаване с още 2 години) за периода от 19.03.2021 г. до началото на инспекцията - 08.02.2022 г.

Две напълно еднакви улични лампи на бул. Цар Освободител" струват съответно 5755 лв. и 1587 лв. Единствената разлика е, че са от двете страни на улицата.

Проверката е констатирала седем нарушения Закона за обществените поръчки. Едно от тях е, че в стойността на договора за строителство по всяка обособена позиция има включени услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството. Наред с това методиката за оценка на офертите не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения от офертите и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател. Установено е, че представените оферти на избрания изпълнител по обособени позиции № 2 и № 3 не съответстват в пълна степен на предварително обявените изисквания на възложителя. Поради това същият е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата, а не да спечели конкурса. Не е спазен срокът за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

Коренна промяна в начина, по който Столична община провежда обществени поръчки, поиска общинският съветник  Борис Бонев, който е лидер на гражданската организация „Спаси София“.

 

За установените нарушения са съставени общо 16 акта за установяване на административни нарушения, от които два на възложителя Столична община в лицето на зам.кмета по транспорта Кристиан Кръстев, и по два на всеки участник в 7-членната комисия.

 

Частните фирми "Лог-Сиберия" ЕООД и "Улично осветление" ЕАД си поделят увеличения над два пъти бюджет на Столичната община за поддръжка и ремонт на уличното осветление и за изграждане на ново.

ОТГОВОР

„Изпълнителят, който е предложил по-ниска цена за основен ремонт и изграждане на улично осветление в София, е трябвало да бъде отстранен. Това е твърдението на финансовия инспектор, извършил проверка на обществената поръчка за поддръжка, ремонт и изграждане на улично осветление на територията на Столична община. Категорично не сме съгласни с този извод и затова още преди повече от месец подадохме възражения към АДФИ“. Това заяви зам.-кметът по транспорт на Столична община д-р Кристиан Кръстев. "Категорично не приемаме констатацията на финансовия инспектор, че Столична община е трябвало да обяви две отделни процедури – една за поддръжка на уличното осветление и друга за основен ремонт и изграждане. Подобно разделяне, първо, би струвало в пъти повече на столичани. Второ, би довело до огромно забавяне при изпълнение на дейностите по осигуряване на осветление в града и трето, служи единствено като оправдание за прехвърляне на отговорност между отделните фирми, които трябва да изпълняват едно и също нещо на един и същ обект. 
За по-голяма яснота давам следния пример –  в случай, че поддръжката, основния ремонт и изграждането са разделени в отделни договори с различни изпълнители, ако спре да свети пред дома Ви, първо трябва да отиде фирмата за поддръжка и ако тя не може да отстрани проблема, защото това не е в нейните задължения, трябва да се изпрати фирмата за ремонт и изграждане. След това двете фирми най-вероятно ще започнат спор кой какво е извършил, какво трябва да му бъде заплатено, каква е била причината за повредата и т.н. Така столичани ще плащат на две фирми, както за оглед на място, така и за използваната механизация, а работата ще бъде по-скъпа и по-бавна. 
„Подчертавам, че в доклада на АДФИ не се оспорва избраната и приложена методика за оценка на ценовите предложения“, заяви зам.-кметът. В изпратеното съобщение некоректно е обобщено, че констатацията на АДФИ засяга цялата методика за оценка. В действителност в доклада на финансовия инспектор е посочено, че липсва достатъчно информация към участниците само по един от общо 4 подпоказателя за оценка на техническите предложения. Този подпоказател е с тежест под 20% от общата методика. Спрямо участниците в процедурата са приложени едни и същи условия и начин на оценяване, което дава възможност за съпоставимост и обективна оценка на всяко предложение.

 

 

Още по темата