Медия без
политическа реклама

Из мотивите по делото "EVN": Прокуратурата не може да смята

Според съдията държавното обвинение си натъкмява числа и измисля престъпления

29 Юни 2020
Илияна Кирилова

Прокуратурата не може да смята или нагажда числата така, както й е удобно. Това констатира съдия Вилислава Ангелова, която председателства състава на Специализирания наказателен съд, оправдал вчера бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков, както и издателя на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев по делото за приватизацията на миноритарния дял на EVN. Бележките на съдията показват цялата абсурдност на повдигнатото обвинение и тезата на прокуратурата. Затова си заслужава да бъдат цитирани дословно:

 

По отношение на щетата, нанесена от обвиняемите

- "Установиха се допуснати технически грешки при изчисленията, променящи резултата с над 11 млн. лв.. Не мога да приема за обичайна практика натъкмяването на числа, с оглед получаване на резултат, който не почива на верни математически изчисления и здрава логика. Съдът не приема тази цена, тъй като тя е резултат от погрешни математически изчисления, и то не от изчисления, изискващи специални знания, а именно събиране, изваждане, умножение и деление".

 

Дали изразяването на мнение е престъпление

„Изразяването на становища и мнения е именно това, за което е създаден Националният съвет за тристранно сътрудничество. Тоест, заявеното на заседанията на този орган има консултативен характер и няма обвързваща сила за компетентния държавен орган."

"В обвинението като противоправно деяние е посочено и провеждането на лични срещи между подсъдимите Прокопиев и Дянков на неустановени дати до месец декември 2011 г... Лични срещи между обвиняемите безспорно е имало, но ако това е престъпление, значи всички приъстващи в залата присъстваме на заседание, от което следва, че извършваме противоправно деяние и можем да бъдем подведени под наказателна отговорност“.

 

Оказвали ли са натиск министрите и Иво Прокопиев

"Единственото обвинение на Трайков е, че като принципал на ДКК (Държавната консолидационна компания) е изпълнил разпореждането на МС за подписване на съгласие за извършване на приватизация... Той не би могъл да контролира бъдещо действие на субекти, които не са под негов контрол, тоест – действията на инвестиционния посредник, на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол, на Българската фондова борса“.

"Обвинението на подсъдимия Дянков не е във връзка с изпълнение на неговите правомощия като вицепремиер и министър на финансите. Обвинението на Дянков е за превишаване на властта си като длъжностно лице. За да е съставомерно обвинението по отношение на подсъдимия Дянков е необходимо същият да е въздействал и манипулирал членовете на Надзорния Съвет на АПСК, който контролирал решенията на ИС на АПСК, за което не съобщи нито един свидетел... Липсва реална възможност един човек да манипулира волята на колективните органи, свързани с реализацията на една приватизация... Изпълнителен директор на ИС на АПСК през инкриминирания период бил свидетелят Емил Караниколов, т. е. ако е вярна тезата на обвинението подсъдимия Дянков е въздействал на всички тези органи за управление и същите не са изпълнили задълженията си, но пък нямат повдигнати обвинения."

"Обвинението (на Иво Прокопиев) е за помагачество - умишлено улеснил подсъдимия Дянков чрез съвети и разяснения как да бъде извършена процедурата по приватизация. Това обвинение също е несъставомерно, тъй като как се провежда приватизацията е уредено в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и никой с разяснения и съвети не може да преодолее закон. Обвинението на подсъдимия Прокопиев представлява съвкупност от правно регламентирани деяния, обявени за противоправни."

Специализираният наказателен съд оправда издателя на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев по делото за продажбата на миноритарния дял в EVN. Оправдателни присъди получиха и бившият финансов министър Симеон Дянков, както и бившият енергиен министър Трайчо Трайков.

 

Още по темата