Медия без
политическа реклама

Българите все по-трудно се пенсионират

Това не е въпрос на желание, а на липсващ стаж за нормално пенсиониране

Илияна Кирилова

5 години след въвеждането на пенсионната реформа на Ивайло Калфин българите все по-трудно успяват да догонят затягащите се условия за пенсиониране. Началото на тази година бе много различно от същия период на 2020 г. - сега ги няма стъписването, затворените институции и внезапната безработица от първите седмици на пандемията. Въпреки това миналогодишният срив в броя на новите пенсионери за първото тримесечие не само не е преодолян, а се задълбочава.

При 15 593 нови пенсионери с лична пенсия за стаж и възраст през първите три месеца на 2019 г., за същия период на тази година броят им е 13 010 души - почти колкото и през първото тримесечие на 2020 г., показва статистика на Националния осигурителен институт.

Затвърждава се и лошата тенденция все повече българи да са принудени да работят много над официалната пенсионна възраст заради липсващ стаж. Резките амплитуди в безработицата миналата година вероятно допълнително са усложнили тази тенденция. Така и през 2021 г. хората, които се пенсионират на почти 67-годишна възраст (66 г. и 8 месеца за двата пола при минимум 15 г. стаж), се увеличават и вече са 3060 души (23.52% от всички с първа лична пенсия за стаж и възраст, отпусната в този период). Същото тримесечие на миналата година не беше по-различно - тогава по този член от кодекса за социално осигуряване се пенсионираха 2950 души, или 22.64%. За сравнение, през 2019 г. делът на тези хора бе 20.29%.

Макар и да намаляват с малко, хората, които избират да се пенсионират една година предсрочно, също остават сравнително константна величина - те са 10.56% от всички с първа лична пенсия, като броят им е 1375 и намалява сериозно спрямо 2019 г., когато беше 2169 души. Спадът започна миналата година, когато по тази линия се пенсионираха 1380 българи. Срещу по-ниската пенсионна възраст те получават намалена пенсия за цял живот.

ПРАВИЛА

Редовите условия за пенсиониране в трета категория труд тази година са възраст 61 г. и 8 месеца за жените при 36 г. стаж, а за мъжете - навършени 64 г. и 4 месеца при 39 г. стаж. Изискванията продължават да се увеличават чак до 2029 г. за мъжете и до 2037 г. за жените, като крайната цел е и двата пола да работят до 65-годишна възраст, като мъжете трябва да имат поне 40 г. стаж, а жените - 37 г. Увеличават се и условията за пенсионирането при недостигащ стаж - от 66 г. и 8 месеца сега до 67 г. през 2023 г. Тук остава и условието човек да има поне 15 г. осигурителен стаж.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсионери, НОИ