Медия без
политическа реклама

Божков и Столична община се оплетоха в сага за незаконен строеж

Дали и кой да събори постройката към резиденцията на бизнесмена на Витоша е предмет на съдебен спор

Вила "Аглика"
Вила "Аглика"

Столична община и фирма на обвиняемия Васил Божков се оплетоха в съдебна сага заради незаконен строеж към имението на бизнесмена в Природен парк "Витоша". Делото за събарянето на едноетажен склад към вила "Аглика" се връща за преразглеждане, след като Върховният административен съд реши, че на първа инстанция са допуснати съществени процесуални нарушения.

През май Административен съд-София-град (АССГ) прие, че въпросният строеж в резиденцията на Божков действително е незаконен. За обекта не са представени строителни книжа, не са спазени изискванията за строителство в горските територии, липсва задължителното изготвяне на подробен устройствен план. Съдът не се съгласи с претенциите на дружеството "Нове Интернал" ЕООД, собственик на вила "Аглика", че незаконният склад всъщност е преместваем обект, тъй като не служи за увеселителни, търговски и други обслужващи дейности. 

АССГ обаче отменя заповедта на главния архитект на София в частта ѝ, с която е разпоредено на "Нове Интернал" да събори незаконната постройка. Съдебният състав приема за недоказано, че именно това дружество е извършител на строежа, като е възможно складът да е съществувал към датата на сделката за хотел "Аглика" от 2015 г. между бившия собственик "Ривиера" АД и "Нове Интернал".

Сега Върховният административен съд потвърждава, че при липса на строителни книжа, каквито се изискват, строежът към имението на Васил Божков се явява незаконен. Освен това приема, че АССГ е игнорирал важни доказателства, а изводът, че "Нове Интернал" ЕООД не е извършител на строежа, е неправилеи. "Съдът дължи решение по този релевантен за спора въпрос, след като обсъди всички събрани доказателства. В случая това не е направено", пише в решението на ВАС

Върховните съдии обаче приемат, че трябва да се прецени дали въпросният склад към вилата подлежи на премахване или не, като се изследва неговата търпимост. При наличие на търпимост незаконният строеж не подлежи на премахване. За да бъде "търпим" той трябва да е изграден до 31 март 2001 г., да липсват необходимите разрешения и другите строителни документи, като изграждането му да е било допустимо по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или по действащите в момента разпоредби на Закона за устройство на територията. "В случая такива установявания и правни изводи липсват. Липсата на мотиви е съществено процесуално нарушение, допуснато от съда", се казва в решението на ВАС, с което делото се връща за преразглеждане на долната инстанция.

ПРЕДИСТОРИЯ

Преди повече от година след възложена проверка от Върховната административна прокуратурата бяха издадени заповеди за събарянето на три постройки към вила "Аглика" в ПП "Витоша". Става дума за "двуетажна офисна сграда, с гараж, складове и два навеса", "едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен гараж - оранжерия" и "едноетажен склад". В началото на тази година бяха издадени още 4 заповеди за премахване на незаконни обекти, които се намират около резиденцията: сграда за обслужващ персонал, едноетажна сграда за КПП, гараж и метална бариера.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата