facebook
twitter

Вие сте тук

1 пост / 0 нови
СЕГА администратор
МВР търси кой да го реформира

До няколко седмици МВР ще обяви обществена поръчка, с която да избере фирма, която да направи функционален и структурен анализ на ведомството. Срокът за изпълнението му ще е между три и шест месеца, съобщи "Дневник”. 

По време на парламентарния контрол на 23 февруари вътрешният министър Валентин Радев обясни в отговор на въпрос на депутата от БСП Красимир Янков, че на основание Закона за обществените поръчки между МВР и колектив от учени от УНСС е сключен договор за консултантска услуга с предмет "Усъвършенстване модела на управление на МВР (дейности и структури)".

Като резултат от изпълнението на договора министърът очаква да бъдат идентифицирани структурни управленски проблеми, свързани с усъвършенстване модела на управление. От анализа ще произтекат вътрешноструктурни промени, целящи подобряване на общата координация и повишаване ефективността от управлението и дейността на МВР, заяви още Радев.

"Подготвя се провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да е свързана с реинженеринг. Накратко казано, на системата, чрез която да се изследват и усъвършенстват работните процеси, и системи до ниво изпълнителска длъжност. Възможно е това да допринесе за промяна в системата на възнаграждението, но няма пряка връзка", каза още министърът от парламентарната трибуна.

МВР вече е получило и препоръки от Световната банка, свързани с управление на бюджета му и намаляване на разходите. Идеята на анализа е да покаже дали има структури в полицията, които дублират функциите си, и може ли да се направят размествания вътре в системата на министерството.