Медия без
политическа реклама

БАН призова две висши училища да се откажат от хомеопатията

Медицинските университети в София, Пловдив и Плевен не преподават спорната дисциплина от 2 г.

19 Март 2024
Pixabay

Българската академия на науките призова висшите училища у нас да спрат да предлагат обучение по хомеопатия и да не предоставят аудиториите си даже на външни лектори в спорната дисциплина. Призивът им е насочен към ректорите на два медицински университета, които продължават да преподават хомеопатия - Медицинският университет във Варна и Тракийският в Стара Загора.

"Неприемливо е лъженаучните “принципи” на хомеопатията, противоречащи на основните положения на физиката и химията, да се предлагат за изучаване от студентите или дипломирани специалисти по медицина и фармация, и то след като са минали задължителните курсове по медицинска физика, биофизика и химия, в които се преподава съвременна наука", пишат учените в своето обръщение.

Инициативата е на Форума за борба с лъженауката при БАН. Имената на едни от най-видните български медици се нареждат сред учените, които са подкрепили обръщението. През 2022 г. ректорите на медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, след направена оценка върху вредите от хомеопатията и нейното преподаване, прекратиха всички форми на преподаване на хомеопатия в съответните университети.

“Надяваме се, че нашият призив ще бъде чут и разбран правилно, тъй като цели укрепване на ефективността и авторитета на българското висше медицинско образование. Крайната ни обща цел е здравната ни система да се освободи от паразитиращите лъженаучни практики, да се повиши здравната култура на обществото ни, и милиони българи да получават винаги само научнообосновано, ефективно, и качествено лечение“, се казва още в призива на учените, допълват от БАН.

Хомеопатията е бизнес за милиарди, особено популярен у нас. Стъпва на отречени от науката принципи, като работи с микроскопични дози активно вещество, твърдейки, че колкото по-разредено е едно лекарство, толкова по-мощно е то. Единственият му ефект би могъл да бъде плацебо ефект, който при безобидни случаи може да не навреди. При сериозни заболявания обаче въздържането от традиционните методи на лечение може да е въпрос на фатален изход.

Преди време нашите учени събраха в сборник аргументи срещу хомеопатията. Повече за него можете да прочетете тук. В писмото си до ректорите на МУ-Варна и Тракийския университет, сега от БАН цитират редица становища срещу псевдомедицината. През септември 2017 г. например Научният консултативен съвет на европейските академии - EASAC, публикува меморандум, в който са очертани пет основни проблема с хомеопатията:

1) твърденията относно механизмите на действие на хомеопатичните препарати са неправдоподобни и несъвместими с установените научни концепции;

2) не са известни заболявания, за които да има възпроизводими доказателства, че хомеопатията има ефект, надхвърлящ “плацебо ефекта”;

3) съществуват опасения доколко е осигурено информираното съгласие на пациента и неговата безопасност поради лошия или липсващ контрол при изготвянето на хомеопатичните продукти;

4) дължащото се на използването на хомеопатията забавяне в търсенето на медицинска помощ, основана на научни доказателства, може да доведе до значителни вреди на пациента;

5) използването на хомеопатични продукти във ветеринарната практика е особено обезпокоително.

На европейските политици меморандумът на EASAC дава следните препоръки:

1) за всички лекарствени продукти, включително и хомеопатичните, трябва да има еднакви изисквания за ефикасност и качество. Ако даден продукт не отговаря на тези изисквания, той не трябва да бъде одобряван и официално регистриран;

2) твърдения с рекламна цел за ефикасност, безопасност и качество на всички лекарствени продукти, включително хомеопатичните не може да се правят без наличието на възпроизводими научни доказателства.

Ключови думи:

хомеопатия