Медия без
политическа реклама

Италианско училище се топли със зелен водород

29 Март 2024
Интересът към водорода като чист енергиен източник бързо расте.
Интересът към водорода като чист енергиен източник бързо расте.

Училището „Антонио Меучи“ в Капри изглежда като всяко друго в Европа. Но в единия край на двора, скрита за дървета, се намира тайнствена постройка, отделена с ограда. Достъп до нея има само специализиран технически персонал. Табела с надпис "H2"  подсказва за какво е предназначена: в сградата се помещава котел със зелен водород, който се използва за отопление.

За иновацията разказва euronews.com.

Отоплителната инсталация със зелен водород е проектирана през 2020 г. от Coopservice, след като компанията печели конкурс, организиран от Община Модена.

Изпълнението на проекта съвпада с нарастващия интерес на ЕС към водорода. Зелената сделка и инвазията на Русия в Украйна дават повод на държавите членки да проучат по-устойчиви и енергоефективни алтернативи на изкопаемите горива. И тогава Н2 излиза на преден план като възможно решение. Зеленият водород се произвежда от възобновяеми ресурси и не замърсява, като в същото време улеснява транспортирането и съхраняването на енергия. Новото гориво е
акцент в много европейски финансови схеми за енергийния преход, насочени към намаляване на производствените разходи.
Испания и Германия са страните с най-обещаващи перспективи за производство на зелен водород, но и Италия прави своите стъпки с проекти като този за котела в училище „Меучи“.

 

Как работи котелът със зелен водород? 

Производството на топлина се основава на химическия процес „електролиза“, при който водата се разделя на кислород и водород. Процесът се задвижва от възобновяема енергия, генерирана от слънчеви панели на покрива на училищния физкултурен салон. Кислородът се отделя в атмосферата, а водородът се събира в контейнер. 

В мрачните дни соларните панели не могат да генерират достатъчно енергия. Тогава се използват "складираният" водород. Този начин на отопление е много подходящ за градовете в северните части на Италия като Капри, в които
зимата често е облачна и мъглива.
Отоплението с  водород има и още едно предимство: не създава вредни емисии.
Котелът в училище „Меучи“ и още 20 подобни проекта в община Модена ще намалят емисиите на въглероден двуокис със 717 тона годишно, което е равно на отделяния CO2 от 700 автомобила, обясняват авторите на проекта.

Но ако котлите със зелен водород имат толкова предимства, защо тази технология не се използва масово в домове, предприятия, учебни заведения?

Налагането на зеления водород в отоплителните системи среща пречки основно заради разходите. Проектът в училище „Меучи“ е осъществен с инвестиция от 350 000 евро. 

Освен това инфраструктурата за отопление със зелен водород в ЕС трябва да отговаря на строги изисквания за безопасност. „Проектирахме котела да работи със 100% водород. В момента работи с 20% водород и
80% метан заради правилата за безопасност,“ обяснява инж. Аналиса Вита. Тази хибридна система взема предвид рисковете, свързани със запалимостта на водорода и емисиите азотен оксид при изгаряне, но намалява енергийната ефективност на системата.

Експертите дават различни оценки за използването на зелен водород в отоплителни системи.
През 2022 г. Международната агенция по енергетика прогозира "пренебрежимо малка роля“ на водорода в отоплението до 2030 г.
Пред Euronews Green Лаура Кози от Международната агенция по енергетика откроява ролята на водорода в
сектори, в които декарбонизацията се оказва трудна, като стоманодобива и нефтопродуктите. 
Хамед Асланеджад, преподавател по устойчива енергетика в Университета в Утрехт, споделя това мнение. 
Там, където са необходими високи температури, като например в предприятията за производство на стъкло и стомана, зеленият водород е добър вариант.“

 

Като с мобилния телефон

Инж. Аналиса Вита вярва в потенциала на зеления водород:  "Ако искаме да намерим зелено решение за бъдещето, пътят е с пилотни проекти като нашия. Водородната ни отоплителна система е като първия гигантски мобилен телефон. Днес той изглежда смешен, но за времето си е бил гигантска крачка към бъдещето". 

Последвайте ни и в google news бутон