Медия без
политическа реклама

"Дарвинови бактерии" могат да произвеждат биогаз

Откритието е на учени от европейския проект MICRO4 BIOGAS7

28 Март 2024

Учени от европейския проект MICRO4 BIOGAS откриха нов разред бактерии, специализирани в разграждането на органични вещества, съобщи пресслужбата на Бранденбургския технически университет (BTU).
Новият разред, наречен Darwinibacteriales, е открит по време на изследване на разлагащ се органичен материал от 45 промишлени биогазови инсталации в Германия, Нидерландия и Австрия. Изследователите са използвали метода на секвениране на ДНК, за да проучат микробния състав. Целта им е била да открият микроорганизмите, които играят ключова роля в анаеробното хранене - процеса, при който органичните вещества се разлагат и отделят газ, който може да се използва като биогориво. 

Darwinibacteriales са били отткрити във всичките изследвани проби от различни държави и инсталации, отстоящи на хиляди километри.

Учените от консорциума MICRO4BIOGAS ще използват откритието си, за да създават големи колонии от микроорганизми, които да произвеждат биогаз. Целта им е да направят инсталациите за биогаз по-надеждни и
икономически ефективни, без да се налага субсидиране.