Медия без
политическа реклама

Лекция

Откъде се взе Русия и защо е тя такава

Цялата руска история е история на насилието и доноса, защото надделява традицията на Ордата, на безполезната империя

Валерия Новодворская
Валерия Новодворская

Валерия Новодворская (1950 - 2014) е дисидент от съветско време, радикален философ, историк и правозащитник. 
Нейните исторически лекции и политически оценки днес продължават да са актуални, а прогнозите ѝ за събитията в Украйна се приемат за пророчески.
Предлагаме силно съкратена редакция на една от известните ѝ лекции по руска история, в която Новодворская дава гледната си точка за набора от традиции, върху които се строи руската държавност - и до какво води това в крайна сметка. Лекцията е изнесена на 10 март 2010 г. в Тбилиси.

 

***
...Русия стъпва върху 5 много различни, много противоречиви традиции. Това отчасти обяснява и нейното странно поведение. 

Първата, най-древната, естествено, е славянската традиция. Тя е донякъде добра традиция. От всички народи, населяващи Северна Европа, единствено славяните не познавали изтезанията и затворите. Много дълго в Киевска Рус няма изобщо затвори. Няма и смъртно наказание. Това е рядкост. Славяните живеели в своите селища без никаква силна власт над тях и при тях съществувала нещо като военна демокрация - водачите били избирани. 

Но славянството се смесва със степната традиция. Какви ли не номадски народи пристигат едни след други - скити, сармати, печенеги, половци - и накрая гвоздеят в ковчега ни - монголите. 

Традицията на дивата степ е абсолютно нелегитимна традиция, бандитска традиция. Без земеделие, без скотовъдство, съвършено противоположна на протестантската етика. Традиция на набезите и безчинството. Затова

 

у нас никога не е имало правова държава.

 

Но това е само половината беля. 

След това се прибавя най-добрата от нашите традиции, тази, която ни държи над водата, която не ни позволява окончателно да се превърнем в Китай. Това е скандинавската традиция. Традицията на индивидуализма - тя идва с Рюрик, 8-9-и век, и се смесва с първите две традиции. Скандинавците дават на цяла Западна Европа огромния заряд на индивидуализма. Оттам въобще тръгва западната демокрация - абсолютен приоритет на личните права пред интересите на държавата. Навсякъде, където стигнали те с лодките си, възниквала тази традиция. Това стига до пълна фантастика - многопартийна система в 10-и век! Техните селяни никога не са били под крепостно право. В древни времена скандинавските крале били избирани, както по-късно става това в Полша. 

Тези три традиции - противоречиви, но все още жизнеспособни - създават Киевска Рус. Това е било конфедерация със свободи, по-големи от тези в САЩ преди Гражданската война (1861). Князете владеели територии, но не и хора. Князът не се е разпореждал с живота и смъртта на поданиците, а и понятието поданик не е съществувало. Това е бил обществен договор -

 

князът гарантира оцеляването, а гражданското общество плаща данъци,

 

за да издържа князът военните си дружини. 

Ако някой си княз пречел на бизнеса, ако не създавал условия за занаятчиите, ако някой се полакомял за грабеж - какво се случвало с него? Помните съдбата на Игор - поискал някакъв извънреден данък и просто го убили, никакъв проблем. Дружините свободно преминавали от един към друг княз. Добрите князе привличали качествените хора. Конкурентен подход, свободно движение. И по тоя начин всъщност доста добре си поживяла Рус. Новгород процъфтявал. Там нямало неграмотни - нечувано в Западна Европа. Лидерите съвсем не били безделници и рентиери. Съветът на старейшините по същество бил съвет на градските предприемачи. Всички знакови личности се занимавали с бизнес. Свои корпоративни организации имали и търговците, и занаятчиите. Съществувала е социална система за масово образование и получаване на занаят. А имало и това, което в Рим се нарича форум, а днес се нарича референдум. Това е т.нар. новгородско вече (градско събрание, свиквано на площада) - с преки допитвания и гласуване. Там имало и реална конкуренция на съдебната система - Княжески съд, Митрополитски съд, Общински съд. Съдебната власт била отделена от изпълнителната и законодателната. Малка Северна Атина, само че без робството. В една или друга степен така е било и в останалите киевски градове. Киевска Рус е давала заеми на Франция и Великобритания, ние сме били МВФ. Европейско ниво. 

 

И тук започват нашите нещастия

 

- ние приемаме византийското магическо християнство, а Европа възприема фаустовското християнство. 

Какви са отношенията на Фауст с Бога? Искам, вика, да сключа договор с Мефистофел. Бог не ме удовлетворява. 

А каква е византийската вариация? Това е християнство, което призовава към смирение, манастирски живот, кротост, отказ от светски амбиции. 

И ето, приемаме византийската версия на християнството. В началото това не е било толкова осезаемо, защото славянската традиция преобладавала. 

И след византийската традиция на магическото християнство вече идва съвършено негативната традиция на Ордата. Това вече ни довършва, защото Рус не съумява да противостои.

Традицията на Ордата -

 

това е традиция на безполезната империя.

 

Това е завоюване на пространства без абсолютно никакъв смисъл, без каквато и да било изгода. Пълна безсмислица. Монголите унищожават своите национални традиции, унищожават своя тангризъм, впрочем доста симпатична религия. От народ на воини те се превръщат в надзиратели на роби от завладените територии. За какво им е било? Никаква полза. 

Защо ѝ е притрябвало на Съветска Русия да завзема Средна Азия, Грузия, Украйна и всички останали? Каква е далаверата? Каква полза имаше СССР от страните-членки на Варшавския договор? Икономически беше разорително. Грешни пари бяха набити в Азия, Африка, Латинска Америка. Страната не се развиваше, ходеше в парцали, не си изучаваше децата, гладуваше. От това държавата не спечели нито любов, нито полза. Ето това е традицията на Ордата. 

Ордата и Москва се сливат в едно и цялата сетнешна история на Русия се предопределя от тази най-мощна традиция. И започва страшното. 
Въвеждат се изтезанията и екзекуциите, непознати дотогава. Съвършено несвойствената за славяните жестокост се възприема завинаги. И когато монголската Орда затихва,

 

възниква московската Орда. В съвършено извратена форма. 

 

Защо Москва става столица, а не например Твер, който е бил много по-богат и силен град? Защото московските князе откупуват това право от Ордата. Московците се отплащат с това, че стават колаборационисти и полицаи. Почват да доносничат за сънародниците си. Направили донос например за Рязан - че там се пишат пасквили срещу монголите. За което Рязан бил повторно опустошен. В края на краищата всички наказателни мероприятия почнали да се изпълняват от Москва. Знаете ли с какво е значителен Александър Невски? Не е затова, че е удавил немците, тях можеше и въобще да не ги дави. Много по-съществен е отказът му да се съпротивлява на монголците. 

Тогава възниква и феодалното право. След като Москва става тоталитарна, започва и обединяването на руските княжества. Страната била събрана насилствено, като СССР. 

И нататък развитието на Русия продължава неизменно в руслото на византийската традиция и Ордата. Князът става самодържец, църквата става негов идеологически комитет. 

Иван Грозни създава прослойката на опричниците, които са същата тази чекистка хунта, управляваща и днес. 
 

***
Основната теза на Новодворская е, че всички опити за реформи на руските царе и диктатори са били гротескни и неуспешни, модернизациите - половинчати. Цялата руска история се превръща в история на насилието и доноса, като основна тежест в това развитие се явяват традицията на Ордата и влечението към византийския шик. 

Според Новодворская положителен елемент в историческото развитие на Русия са остатъците от скандинавската традиция, които тя вижда в събития като краткото царстване на самозванеца Лъжедмитрий, въстанието на декабристите, формите на гражданска самоорганизация и десъветизацията. Скандинавската традиция в Русия - това е вечната Пета колона, златните 5 процента западници от населението на голямата велика и жалка държава.
***
В тази лекция любопитен е и портретът на Путин през оптиката на традициите, създали руската държава. Според Новодворская Путин съчетава в политиката си традицията на Ордата (бандитски жаргон, безсмислени имперски апетити), византийската традиция (пищни церемонии, дълги килими, мистицизъм), също така немалко от болшевишката традиция - и никакви остатъци от славянската и скандинавската традиции. 

Цялата лекция можете да чуете тук:

Валерия Новодворская с уникальной, актуальной и предупредительной лекцией для всех о том, что такое Россия, почему она такая и другой не будет. Подробности, ...

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?