Quantcast

Медия без
политическа реклама

ЕНП ще се бори за обединение на проевропейските сили

Без споразумението с Турция днес нямаше да говорим за 97% намаляване на миграцията, твърди кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Мария Габриел

Илияна Кирилова
От 2017 г. Мария Габриел е еврокомисар с ресор цифрова икономика и цифрово общество. Между 2009 и 2017 г. е депутат в Европейския парламент от ГЕРБ в състава на групата на Европейската народна партия (ЕНП). Водач е на листата на ГЕРБ за предстоящите европейски избори.

- Г-жо Габриел, как се отразяват имотните скандали върху вашата предизборна кампания? Как реагират гражданите, с които се срещате по време на обиколката си из страната?

- Връзката с хората, която не губя вече десет години в европейската политика, е най-големият ми ресурс. Всяка среща е откровен разговор и за мен няма неудобни въпроси. Така е и сега в кампанията. В моите срещи въпросът за имотните скандали отстъпва място на тези за образованието, стандарта на живот, нуждата Европа да бъде по-близо до хората. Сега е важно да водим диалог как Европа може да допринесе за по-ефективни отговори и на въпросите, които вълнуват българските граждани. Трябва да отчитаме приноса на страната ни в европейския дневен ред и да продължаваме да отстояваме позициите ни. Радвам се, че сме спомогнали темата за образованието да стои високо в дневния ред и усилията ми по въпроса за цифровите умения например не са останали незабелязани. Ето как образованието като политика, която не е общоевропейска, можем да превърнем в общ за ЕС приоритет. Учителите, родителите, младите хора, образователните институции и организации, неправителственият сектор имат водеща роля за това.

Стандартът на живот, доходите, малките и средни предприятия са други въпроси, които се открояват в срещите ни. Ако всеки, в рамките на своите компетентности, работи по тези въпроси, включително с подкрепата на европейското финансиране, ще можем да дадем по-ефективни отговори. В тази посока искам да продължа да работя - Европа във всяко населено място, даваща перспективи за работа и икономически растеж.

- Социологическите проучвания сочат, че има отлив на избиратели от ГЕРБ. По какъв начин убеждавате хората, че ще бъдете по-добри, както ви препоръча премиерът Борисов?

- Живеем във време, в което популизмът се използва от някои като основен начин за правене на политика. Но той не води до нищо добро, защото само посочва проблемите, но не дава решенията. За мен отговорното поведение е да признаеш грешките си и да се поучиш от тях. Ние многократно сме показвали, че това е наш принцип. Зададохме стандарт и го следваме. Нужното в такива ситуации е да работиш още по-упорито, за да запазиш доверието на хората.

Моят отговор е в свършеното през годините и ще се радвам опитът ми да продължи да работи за хората. Бих откроила например няколко от инициативите, които са с пряко отражение в ежедневието на гражданите. Инициативата за безплатен безжичен високоскоростен интернет за общините WIFI4EU се очертава като една от историите на успеха на ЕС. На 5 май излязоха резултатите и от втората покана, по която общините можеха да кандидатстват. До тук общо 176 български общини получават финансиране от 15 000 евро за изграждането на точки за свободен достъп. Това означава, че към момента 66% от общините у нас ще могат да осигурят безплатна интернет връзка в паркове, градини, площади, библиотеки, културно-исторически места в полза на техните граждани. Искам да поздравя кметовете и техните екипи за активността и усилията. Този резултат нарежда България в челните редици по спечелено финансиране в инициативата.

Текущата програма за платен стаж за студентите „Цифрова възможност“, кампанията за по-безопасен интернет SaferInternet4EU, намаляването на цените за международни разговори към други страни от ЕС до 19 цента на минута и 6 цента за есемес са други резултати в полза на хората. Моят принцип е, че доверието на гражданите не е постоянна величина, не е даденост, и за него трябва да работиш с упоритост и постоянство всеки ден.

- Как приемате призивите на БСП към избирателите да гласуват срещу „едноличната власт” на премиера Борисов?

- Министър-председателят Бойко Борисов е уважаван от европейските лидери, които отчитат направеното за подобряване на положението в страната ни. Нека не забравяме, че сме тръгнали от много ниско ниво. В резултат на неговите действия, но и на екипната работа на министрите, администрациите и местната власт, България има устойчив икономически растеж от 3 и повече процента всяка година, рекордно ниска безработица, ръст на износа и на инвестициите. Коефициентът на безработица през 2018 г. е 5.2% - най-ниското ниво за последните три години. Двойно е увеличението на средната работна заплата и с 1135 лв. сега е най-високо ниво за последните 3 г. За първи път учителските заплати изпреварват средната работна заплата. Тези цифри говорят, че постепенно у нас се създават условия за по-добра заетост, инвестиции, икономически свободи. И тези резултати са израз на работата на много хора и наличието на чуваемост - правителство, институции, бизнес организации, организации на гражданското общество.

Има ли потенциал да бъде по-добре? Има. И в това е силата ни - с опит, с поуки от грешките, с европейски подход, по-бързо да се случат нарастването на доходите, жизненият стандарт, всеки регион да усети перспектива за развитие. И за това отново трябва екип. И за това отново ключовата дума за мен е обединение.

- Често говорите за ефекта от т.нар. фалшиви новини върху обществото. Какво разбирате под фалшива новина? Кой според вас е отговорен за разпространението им и как искате да го спрете?

- Както съм казвала многократно, предпочитам да се осланяме на нашата дефиниция и да говорим за дезинформация. Дезинформацията е доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел икономическа изгода или умишлено заблуждаване на обществеността и може да причини вреди. Така например вредни за обществото биха били заплахите срещу демократичните политически процеси или срещу обществени интереси - като защитата на здравето на гражданите на ЕС, защитата на околната среда и сигурността. Дезинформацията категорично не включва сатирата и пародията, както и ясно разпознаваеми политически мотивирани новини и коментари.

Отговорността се поделя между различните участници в такъв процес. На първо място тези, които създават дезинформация. На второ място тези, които предоставят техническите средства за разпространение на дезинформацията - например социалните платформи като YouTube, Facebook или Twitter. Някои считат, че тези, които всъщност споделят дезинформацията в социалните медийни платформи, са също толкова отговорни. Въпреки това аз бих била по-предпазлива спрямо последната група. Вярно е, че много от потребителите все още не притежават нужните рефлекси, когато се сблъскат с дезинформация, но голяма част от разпространяването всъщност се осъществява от автоматизирани ботове/програми. Затова отново наблягам на важността на образованието и уменията.

- Не се ли превърнаха фалшивите новини в политически инструмент - когато някаква информация е неизгодна някому, тя се обявява за фалшива новина?

- Съгласна съм, че терминът „фалшиви новини“ в повечето случаи е неправилно използван. Често това, което някои наричат „фалшива новина“, всъщност не е новина сама по себе си. Действителната новина е резултат от добра журналистическа работа, която следва съответните етични и професионални норми. Освен това много от „фалшивите новини“ не са изцяло фалшиви. Те са често базирани на някои истински факти, които след това се изваждат от контекста или се представят или анализират погрешно. Още веднъж искам да подчертая, че по-правилно е да говорим за „дезинформация“ - термин, който има същинско значение и не е обект на противоречия.

- Вашите партньори от Европейската народна партия (ЕНП) обвързват разпространението на фалшиви новини и дезинформационните кампании с Русия. Каква е позицията на ГЕРБ спрямо Кремъл?

- Нашият анализ показва, че не съществува само един-единствен източник на дезинформация, а по-скоро множество източници, мотивирани от различни причини. Често това са недържавни източници с разностранни политически или икономически подбуди. Ето защо е важно да разгледаме проблема по-мащабно и да приложим съответните механизми за решаването му. Ние предложихме такива механизми в последните ни предложения по темата. Ясно изложихме опциите, засягащи и външните аспекти.

- Европейският парламент препоръча да бъдат прекратени преговорите за присъединяването на Турция към ЕС. ГЕРБ обаче се противопостави. Ще защитавате ли и в бъдеще тази позиция и с какви аргументи?

- Турция е наш съсед и стратегически партньор. Без споразумението с Турция днес нямаше да говорим за 97% намаляване на миграцията само година след сключването на споразумението. И това се признава. Преди да бъде взето каквото и да е крайно решение, позицията на България ще продължава да се взема предвид.

- Каква ще бъде стратегията на ЕНП в един парламент със значително присъствие на националисти и популисти? Ще се опита ли да потърси взаимодействие с тях или обратното - ще се стреми да ги постави в изолация?

- Нека първо внимателно да анализираме резултатите веднага след изборите. Взаимодействие само върху основата на споделени принципи и ясни ангажименти за резултати. Стратегията на ЕНП е, както през изминалите години, да се бори за изграждане на мнозинство от проевропейски сили. Това де факто ще изключи редица партии от предстоящото мнозинство. Ние ще продължим да търсим обединение около важни каузи.

- Как виждате бъдещето на Европейския парламент в институционалната структура на ЕС? 

- ЕНП предлага Европейският парламент да има право на законодателна инициатива. Ето един интересен въпрос. От създаването си правомощията на Европейския парламент непрекъснато растат вследствие на промени в основополагащите договори, но също така и чрез иновативна (телеологична) интерпретация на съществуващите такива. Най-важното: той черпи демократичната си легитимност от европейските граждани чрез избори, каквито ни предстоят на 26 май. Днес неговата роля е безсъмнено централна в целия законодателен процес. Тази тенденция няма да се промени в бъдеще, дори напротив. Но колко ще нарасне тежестта му в интерес на взимане на решения, засягащи всички европейски граждани, ще зависи от наличието на демократични сили в новия парламент, готови на компромиси в името на европейските идеи и ценности.

- Ако спечелите място в Европейския парламент, ще го отстъпите ли на следващия в листата? Да очакваме ли, че вашата партия отново ще ви номинира за еврокомисар?

- Тези въпроси не стоят в дневния ми ред. Сега най-важно за мен е избирателната активност в България да бъде максимално висока. Така ще изпратим послание, че искаме да бъдем фактор във вземането на решенията в ЕС. Да кажем "не" на двойните стандарти, "не" на две скорости, "не" на разделението и конфронтацията. "Да" на диалога и сътрудничеството, "да" на единството и отговорността, които отличават отбора на ГЕРБ и СДС.

Още по темата