Медия без
политическа реклама

Българският учител най обича да се обучава в руската база "Камчия"

В последните 11 г. там са се провели над 700 курсове и семинари, платени и с евросредства

Най-много са учителите от София, които са се обучавали в руската база "Камчия".
Pixabay
Най-много са учителите от София, които са се обучавали в руската база "Камчия".

Малко след началото на войната в Украйна държавите по света, вкл. България, масово въведоха безпрецедентни санкции срещу Русия - замразяване на активи и сметки, преустановяване на полети, забрана за търговия и т.н. Оказва се обаче, че руският комплекс "Камчия" минава между капките - квалификационните курсове на български учители там вървят с пълна пара, поддържайки базата и финансово, и оперативно. Завесата зад това бе открехната по настояване на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, който поиска данни от министерството на образованието какви обучения са провеждани там, от кого и за какви суми от 2013 г. до 2024 г. Справката на МОН е доста непълна, но показва прелюбопитни факти.

И от София учителите ходят в "Камчия"

738 обучения на учители и директори са били проведени в руския санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" за последните 11 г., показва справката на МОН. Условно, това означава, че средно на година са правени по около 67 обучения, които са посещавани от наши учители от детски градини, основни и средни училища, професионални гимназии, регионални управления по образованието и др. Те са от почти всички градове в страната - от Плевен, Търново, Смолян, Ямбол, та чак от Видин. Обученията са на най-различни теми - като преодоляване на стреса при учителите, превенция на насилието, управление на дисциплината в класната стая, подходи за работа с деца с емоционални затруднения, извънкласни дейности, ековъзпитание и т.н. Те са провеждани от различни асоциации, издателства, НПО-та, министерството на образованието и др., включително и от Синдиката на българските учители. 

Поради обема на справката, а и поради липсата на данни за стойността на редица обучения, трудно може да се изчисли общата им стойност (грубо са за около 400 хил. лв.). Цената им варира от 30 лв. до над 15 000 лв., като те са заплащани най-често от бюджета на българските училища, чиито учителите са били на обучение. В други случаи средствата идват от дадена община, по национални програми, СБУ или пък по оперативна програма "Наука и образование". Има и обучения, финансирани от руското министерство на образованието - например за научно-методическите основи на преподаването по руски език, или пък от държавния институт по руски език "А. С. Пушкин" - Москва.

Най-скъпото обучение на тема "Съвременен модел на учебно занятие" например е на учители от СУ "Л. Каравелов" в Несебър - то е проведено през 2021 г. от издателство "РААБЕ България", като финансирането е по европроект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по оперативната програма - около 15 000 лв. По оперативната програма през 2014 г. са проведени близо 80 обучения на училища, градини и гимназии, предимно от Варна. Срещу въпросните обучения няма посочена стойност, което е особено скандално. "Няма как МОН да не знае колко пари е дало за обучение по оперативната програма - там се правят сериозни проверки и отчети. Тук са най-сериозните суми и те са скрити тенденциозно. Интересно е знае ли ЕС колко от европейските пари за квалификация са отишли за наем на руската база, т.е. за Москва", коментира пред "Сега" експерти, чудейки се свършиха ли се българските бази, в които могат да се правят обучения, че се ползва  собственост на чужда държава, обявена за агресор. 

Впрочем, само около 100 училища и градини от Варна, която е най-близо до базата, са се обучавали се в "Камчия". Софийските градини и училища, изпращали учители и директори там, са над 250, вместо всички те да отидат например в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя, който е драстично по-близко, или в някоя по-близка база на МОН. Самият център в Банкя също е организирал две обучения в "Камчия", въпреки че си има собствена база. От Добрич, който също е близо до морето, има само 5 училища, ходили в "Камчия". По около 40 са учебните заведения от Плевен, Търговище и Сливен, ходили на квалификационни курсове на Северното Черноморие.

 

Топлата връзка на Янка Такева с руската страна

В справката изпъкват и многото обучения на Съюза на българските учители - близо 100 на брой, организирани за училища и детски градини от различни краища на България - Враца, Плевен, Пловдив, Смолян, София, Ловеч, Монтана, Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Перник и др. Запознати си обясняват честите посещения на СБУ в базата с близостта на председателя му Янка Такева с руската страна, която е в Националния съвет на "Русофили" от 2020 г.

Темите на организираните от СБУ обучения не се отличават с особено разнообразие и оригиналност - най-често са за извънкласните и извънучилищните дейности и как те могат да се използват за устойчиво качествено обучение и възпитание. Има още и за гражданско и еко образование, хуманистична образователна среда, безопасна работна среда в училищата и т.н. Сред темите на организираните от СБУ курсове са "Формиране на ценностни нагласи на младите хора чрез обучението по гражданско образование", "Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците" и т.н. - все в този дух и доста встрани от реалните нужди на учителите. Забелязва се и че по-малко са училищата, които са ходили на обучение в "Камчия" само веднъж - по-скоро практиката е, че веднъж отишло, на следващата година въпросното училище или градина продължава да посещава базата през следващите години.

 

По време на война

Особено грозно впечатление прави, че дори след началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г., когато руската страна е подложена на сериозни санкции и най-малкото е неморално да се използва руска база за обучения, квалификационни курсове във въпросния комплекс, са провеждани десетки. През 2022 г. в "Камчия" е имало над 60 обучения на наши учители и директори, през 2023 г. - около 35, а през първите два месеца на 2024 г. - 7.

57-мо училище в столицата "Св. Наум Охридски" например всяка година от 2013 до 2022 е било на обучения в руската база, без 2020 г. През 2022 г. негови педагози участват в квалификационен семинар за правата на децата в цифровата среда, за което са платили 470 лв. на "Национал турс" ЕООД, който е организатор на семинара. През октомври 2022 г. следва обучение за работа с деца с хиперактивно поведение и дефицит на вниманието, организирано от сдружение "ОТО", чиято цена е 2405 лв. за близо 20 дни - от 20 октомври до 10 ноември 2022 г. През същия период е проведено и друго обучение - запознаване и акценти със закона за предучилищното и училищното образование с цена 770 лв. - нещо изключително странно, при положение, че въпросният закон бе приет през 2016 г. и до 2022 г. учителите няма как да не са се запознали с него. През декември 2022 г. 57-мо училище отива на пореден курс, организиран от същото сдружение - за изработване и актуализация на портфолио и отново за работа с деца с хиперактивно поведение. Този път обучението е за един ден, а цената му е 5128 лв., вероятно защото на него с отишли доста повече учители.

През 2023 г. 57-мо училище продължава да отделя значителни суми от бюджета си за квалификационни курсове в "Камчия". От 30 юни до 1 юли 2023 г. преподавателите му са били на обучение на тема "Комуникативни техники на учителя в педагогическия процес" с лектор доцент от СУ - за 6234 лв. От 26 юни до 3 юли м.г. са дадени 3000 лв. за обучение отново за комуникативни техники на учителя, но този път на друг обучител - сдружение "ОТО", а през декември - 8653 лв. за обучение за методическа подкрепа на класните ръководители относно предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, проведено от училищен психолог.

На 1 август 2022 г. кюстендилската природо-математическа гимназия "Проф. Е. Йорданов" провежда обучение за проектно-базирания подход в извънкласните дейности в рамките на 9-тия международен конкурс за занимания по интереси. То е организирано от МОН и СБУ, като цена на обучението не е посочена. По същото време, но година по-късно - през 2023 г., следва още едно обучение в рамките на 10-тия международен конкурс за занимания по интереси - на тема "Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда" (отново без да е посочено каква сума е дадена от СБУ и от училището за обучението). През август 2022 г. СБУ организира и заплаща обучение по проектно-базиран подход в извънучилищните дейности и на друга кюстендилска гимназия - професионалната гимназия по туризъм "Н. Й. Вапцаров". В рамките на въпросния конкурс през 2022 и 2023 г. Съюзът на българските учителите е поканил на обучения в "Камчия" и детска градина "Щастливо детство" в Плевен.

През август 2022 г. на обучение (на тема проектно-базирано обучение) в руската база са били и от детска градина "Боряна" в Пловдив - организатор е СБУ и фондация "Устойчиво развитие за България", като сумата, заплатена от градината, е 55 лв. На 1 март 2022 г. директорът на 130-то СУ "Ст. Караджа" в София посещава "Камчия" за "квалификационно обучение директор", за което от бюджета на школото са дадени 100 лв. На 1 ноември същата година следва сходно обучение - "квалификационен курс директор", този път за 495 лв., като и в двата случая няма данни за организатора. През декември 2022 г. пък 23 учители от 130-то училище са били във въпросната база за квалификационен курс, организиран от "Идеите" ЕООД (не става ясна темата му) за общо 1380 лв. През 2023 г. също има идентични обучения, както за директори, така и за учители.

През цялата 2022 г. от частно училище "Е. Линкълн" в София са били на 9 обучения в "Камчия" на най-различни теми, като едно от тях - за методите на оценяване на математическата грамотност в PISA - е организирано от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя, като финансирането е по национална програма на МОН. Друго обучение пък е организирано от РУО-София - то е на тема "Работа в екип. Екипни роли и взаимоотношения. Лидерство и организация на екип" и за него училището е платило 860 лв. Въпросното училище е чест посетител на базата в "Камчия" още от 2017 г., като през 2023 г. то е било на 5 обучения там, а през 2024 г. - на едно - за интерактивни методи на преподаване по български език, организирано от Департамента за повишаване на квалификацията на учителите в Стара Загора, за което е платило 280 лв.

Центърът за специална образователна подкрепа "Лозенец" в София е бил на обучение в руската база през май 2022 г., организирано от "Интеракта" - темата му е използването на помагащи технологии при работа с деца със СОП, като цената му е била 1286 лв. Година по-късно - през 2023 г. - центърът отива на друго обучение за 9300 лв. - темата е "мерки и действия при оказване на първа долекарска помощ" и "решаване на спорове и конфликти чрез медиактивни практики", а организатор - "Апис обучения" ООД и сдружение "ИПРИМ".

Чест посетител на базата е 117-то училище "Св. Св. Кирил и Методий" в София - през 2022 г. то е посетило 3 пъти "Камчия", което му е коствало над 5000 лв. от бюджета, а през 2023 г. - 5 пъти, отново срещу около 5000 лв. През т.г. засега оттам са имали едно обучение от "Школо ООД" на тема оценяване и самооценяване - за около 3000 лв., като през септември, според справката, му предстои поредно обучение за около 5 хил. лв. - на тема атестиране на педагогическите специалисти и планиране и организация на квалификационната дейност.

От Центъра за подкрепа на личностно развитие в Ихтиман (намиращ се близо до София) също са били в "Камчия" - през август 2022 г. на обучение за добри практики в извънкласните форми на работа, организирано от СБУ, за което общината е платила 450 лв. През май 2022 г. две детски градини от Бургас - "Пламъче" и "Звездица", са дали съответно 700 лв. и 2300 лв. за обучения от външни организации на тема "СТЕМ в детската градина".

През 2023 г. езикова гимназия "Проф. А. Златаров" във Велико Търново провежда обучение на тема "Дигитално училище" - то е организирано от "Център за чужди езици и мениджмънт гр. Плевен" и е на стойност около 1100 лв., заплатени по проект "Образование за утрешния ден", изпълняван от МОН по оперативна програма. На обучения през м.г. в руската база са ходили и от детска градина "Изгрев" от Видин и др.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

учители, база Камчия, СБУ

Още по темата