facebook
twitter

Първа страница

Брокерите ще шпионират за пране на пари при продажба и наем на имоти

До 20 000 лв. е глобата, ако физическо лице не обяви, че е действителен собственик на фирма, предвижда проектозакон
2 220
 Илияна Кирилова
Брокерите ще трябва да докладват, ако имат съмнения, че клиентът им пере пари чрез покупка или продажба на имот.

Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари, се разширява. Брокерите на недвижими имоти ще трябва да правят комплексна проверка на клиентите си не само при покупко-продажби, но и когато отдават скъпи имоти с месечен наем, надвишаващ 10 000 евро. Търговци на произведения на изкуството ще трябва да идентифицират клиентите си, да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни сделки. Подобно задължение ще имат също така художествени галерии и аукционни къщи за сделки над 10 000 евро или равностойна на това валута. 

Това предвиждат поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, публикувани за обществено обсъждане на сайта на финансовото министерство. Към новите попълнения в списъка с институциите и професиите, задължени да противодействат на мръсните пари, се включват също така търговците на виртуални валути, както и тези, които предоставят портфейли за попечителски услуги. Да докладват за съмнения за пране на пари се задължават не само професионалните счетоводни и данъчни консултанти, но и тези, които непряко, чрез свързани лица, предоставят подобни съвети.

В мотивите на поредното изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари се посочва, че България все още не е въвела всички изисквания на европейското законодателство в тази област. А това би се отразило негативно на присъединяването ни към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната. В последния си годишен преглед Европейската комисия разкритикува България за недостатъчното ниво на мерките срещу мръсните пари именно защото властите не са приели всички евродирективи и правила в тази област. Сега в преходните и заключителните разпоредби се правят промени в още десетина други закона, също свързани с предотвратяване прането на пари.

Новост е, че фирмите ще бъдат задължени да докладват на Агенцията по вписванията, ако действителните им собственици откажат да им предоставят необходимата информация, че точно те са такива. В този случай, ако бъдат установени от контролните органи, те ще се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - до 20 000 лв. за всеки месец до предоставянето на необходимата информация пред Агенцията по вписванията.

31 май бе крайният срок всички фирми, притежавани от чуждестранни компании, да обявят реалните си собственици - физически лица. За компаниите, притежавани от български юридически лица, отпадна това задължение, след като стана ясно, че ДАНС ще прави служебни проверки от БУЛСТАТ. Според предлаганите поправки, когато ДАНС, МВР, НАП и Агенцията по вписванията установят, че има "несъответствие" на информацията за действителен собственик на една фирма с това, което е вписано в БУЛСТАТ, те са длъжни да уведомят прокурор и да му предоставят всички материали. В тези случаи те могат да сезират и компетентния съд, който да разпореди промяна на вписаните обстоятелства.

 

НА ВЪРХА

Въвежда се изискване ДАНС да предостави на Европейската комисия списък с висшите държавни длъжности. Според сега действащия Закон за мерките срещу прането на пари институциите и професиите, които са задължени да следят за съмнителни сделки, трябва да правят разширена комплексна проверка на всички свои клиенти, които са "видни политически личности" или са свързани с тях. Според закона това са президентът, премиерът, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, членове на Сметната палата, ръководството на БНБ, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и др.

7

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Всеки пети пенсионер се пенсионира на над 66 г.

18.12.2019

ЯНА НИКОЛОВА

23286 35
КЕВР призна, че вдига цената на водата на сляпо

18.12.2019

МИЛА КИСЬОВА

7874 6
Страсбург осъди Норвегия за отнети деца

18.12.2019

17845 5

Коментари

No mercy
снимка на No mercy

Торокерите и сега нищо не правят

KaraKoliu
снимка на KaraKoliu

Ами то тук открай време си е така- всеки се занимава с каквото не му е работа. Брокерите ще ловят перачи на пари, а дансаджиите ще купуват и продават имоти и произведения на изкуството.

F1

Милиционер - роднина, милиционер - роднина..........................

dissidentbg

Не е тяхма работа. Това е работа на банките.

На Запад отдавна не е възможно да работиш с големи суми пари без да доказваш откъде ги имаш. Достатъчно е разплащане с големи суми да е задължително САМО по банков път. След това контрола е лесен.

Invisible

   Ти май хвалиш Запада?

Traktor1

Защо,тавариш невидим ? Забранено ли е да се хвали Запада ? 

Invisible

   Заглавието е адски тъпо.

  Ако повече граждани се обаждаха за нарушения, може би халът ни щеше да е друг.

  

Влез или се регистрирай за да коментираш