Медия без
политическа реклама

Природният газ през май поевтинява със 7 %

01 Май 2024
Илияна Кирилова

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец май в размер на 54,70 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената е с около 7 % по-ниска от цената на природния газ през април, която беше в размер на 58,84 лв./MWh. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщават от пресслужбата на КЕВР.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД днес, 1 май, актуални данни, формиращи цената на природния газ за петия месец на годината.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка.

В ценовия микс за месец май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан, като тези количества покриват 76,56 % от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

Вторият източник за доставка на природен газ са закупените от "Булгаргаз" количества след проведен търг на Газов Хъб "Балкан" на 30 април 2024 г.

В първоначалното си заявление дружеството предвиждаше тези количества да бъдат доставени на газовия терминал в Александропулис, по сключен договор с търговец за доставка на втечнен природен газ. Тези планове обаче претърпяха промяна след получено официално уведомление за отлагане с 20 дни на датата на началото на търговската експлоатация на гръцкия газов терминал, която дата първоначално беше определена да бъде 30 април. Това наложи "Булгаргаз" да проведе на 30 април търг на българската газова борса за осигуряване на нужното количество.

С оглед променените условия за доставка на природен газ КЕВР извърши проверка на постъпилите данни от проведения търг на Газов хъб "Балкан" и в съответствие с нормативните изисквания ги отчете в окончателното си решение за утвърждаване на цената на природния газ за месеца. 

По този начин предложената от "Булгаргаз" цена от 54,76 лв./MWh беше намалена на 54,70/MWh, като допълнително са намалени и разходи, формиращи компонентата "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи", посочват от енергийния регулатор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

природен газ

Още по темата