Quantcast

Медия без
политическа реклама

Асоциация "Природен газ" представи на МС решение за нулеви СО2 емисии

Проектът предвижда изграждане на инфраструктура за пренос на газ, зелен водород и биометан

16 Окт. 2023
Pixabay

Проект за ускорено изграждане на инфраструктура за декарбонизация на българската икономика е изработила Българската асоциация "Природен газ" (БАПГ). Управителният съвет на асоциацията е предоставил проекта на правителството с предложение той да бъде включен към Плана за въстановяване и устойчивост. 

От асоциацията твърдят, че техният проект по същество решава всички проблеми, свързани с изискванията за декарбонизация.

Българската икономика използва 3,5 пъти повече енергия за производство на единициа БВП в сравнение със средното ниво за ЕС. Тя е емитира и най-много парникови газове за същата единица. Тези два неприятни факта отреждат последните места на България в ЕС, но могат да бъдат променени чрез намаляване на загубите на първична енергия, които в момента достигат 55%. Това ще направи въглеродната неутралност възможна в страната ни в обозрим период, посочват от БАПГ.

Според асоциацията оптималното решение за намаляване на загубите на първична енергия е прилагането на всяка технология, която позволява директното използване на първичната енергия като крайна. В този смисъл газификацията е безалтернативна мярка, смятат от БАПГ. 

България като страна членка на ЕС е поела ангажимент в определен срок да преустанови нетните въглеродни емисии от въглищните централи. Това може да стане по два генерални начина - чрез извеждане от експлоатация на въглищните централи или чрез компенсиране с въглеродни спестявания.

Има оптимален сценарий, който би решил всички проблеми, които може да породи декарбонизацията - потенциален недостиг на енергия, увеличаване на разходите за енергийно снабдяване и съкращаване на хиляди работни места - при минимални разходи и без негативни ефекти в икономически, социален, демографски и екологичен аспект. И това е бързото развитие на инфраструктура подходяща за пренос както на природен газ, така и на зелен водород и биометан.

Проектът на БАПГ за изграждане на тази инфраструктура не предвижда публичен финансов ресурс, а само грантови средства, с които да бъдат подпомогнати крайните потребители на енергия.

Асоциация "Природен газ" подчертава следните ползи от проекта:

  • 10 000 нови устойчиви работни места, в т.ч. за кадри с висока квалификация;
  • Годишни икономии на 5 600 ГВтч крайна и 6 700 ГВтч първична енергия;
  • Спестяване на разходи за енергия на крайните потребители - 2 млрд. лв. год. годишно;
  • Спестяванe на 5.6 млн. т въглеродни емисии годишно, което е 1/4 от въглеродния отпечатък на българската енергетика днес;
  • Намаляване на фините прахови частици отделяни в градска среда с 28 000 тона годишно, което се равнява на стотици хиляди спасени човешки живота;
  • Създаване на потенциал за нова инфраструктура за декарбонизация в транспортния сектор.

Управителният съвет на БАПГ е изпратил своя проект до министър председателя академик Николай Денков, до министрите на финансите и на енергетиката, както и до други компетентни институции.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?