Quantcast
ОПРЧР одобри 28 проекта за създаване на интегрирани услуги | СЕГА
facebook
twitter

Справочник

ОПРЧР одобри 28 проекта за създаване на интегрирани услуги

172

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри за финансиране 28 проектни предложения по процедурата „Социално включване в общността“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените предложения е над 4,8 млн. лв. По процедурата ще бъдат изградени комплексни интегрирани междусекторни услуги. По операцията са подадени 92 проектни предложения. 34 от тях не са одобрени. Броят на резервните проектни предложения е 30, а стойността на безвъзмездната финансова помощ за тях е близо 4,7 млн. лв.

„Социалните услуги са гъвкав инструмент за преодоляване на различни и комплексни проблеми, произтичащи от социалното изключване или които водят до него. Операцията е разработена в отговор на необходимостта от предоставянето на подходи за преодоляване на бедността и на социалното изключване, които да послужат за подобряване на достъпа до заетост и предоставяне на възможности за трудова реализация на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за зависими членове“, казва зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включително и за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги, както и разширяване на възможностите за независим и самостоятелен живот на лицата от уязвимите групи и повишаване на мотивацията им за заетост.

„Хората с увреждания са една от най-големите целеви групи в риск от социално изключване от обществения живот. Реализацията на пазара на труда на хората с увреждания е един от основните инструменти за интегрирането им във всички области на обществения живот и преодоляването на тяхната социална изолация. Чрез тази процедура ще се предоставят целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост“, уточнява Зорница Русинова.

Допустимите кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги с възможност за партньорство с неправителствени организации и общини. В процедурата „Социално включване в общността“ ще бъдат включени хора с увреждания и техните семейства, както и деца в риск и с увреждания. Общият бюджет на процедурата е 5 млн. лв.

 

 

 

 

 

 

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Хороскоп за вторник

27.10.2020

784
Хороскоп за понеделник

26.10.2020

5219
Тази нощ местим стрелките с 1 час назад

24.10.2020

983 11

Коментари

Интервал

Последният абзац говори много. Има ли начин, да се публикува подробна информация за какво точно са изхарчени тези близо 5 млн. лева?

Влез или се регистрирай за да коментираш