Медия без
политическа реклама

Забранява се износът на лекарства за COVID-19

Потреблението на азитромицин е скочило с 5000%, има и опасност от дефицит на кислород

18 Дек. 2020
Pixabay

Здравният министър проф. Костадин Ангелов издаде заповед, с която забранява до 31 януари износа на лекарства, които влизат в терапевтичните схеми за лечение на заболяването COVID-19 и се прилагат в болничната и извънболничната помощ, съобщи министерството на здравеопазването. От мотивите към заповедта става ясно, че доставки има, но въпреки това има и недостиг, като проверки са установили, че въпреки критичното положение у нас отново се прави паралелен износ на ключови медикаменти. В същото време продажбите на някои от продуктите с азитромицин са преустановени на ниво притежател на разрешение за употреба до януари 2021 г., а в новооткритите звена за лечение на COVID-19 има недостиг на кислород.

Забраната обхваща следните групи медикаменти: Azithromycin, Enoxaparin, Nadroparin, Dexamethasone, както и медицински газ кислород. Тя се издава във връзка с писмо от изпълнителната агенция по лекарствата от 15 декември, в което се посочва, че потреблението на няколко групи лекарства се е повишило значително. За INN Azithromycin повишението е с 5000%, за INN Dexamethasone е с 2300%, за INN Nadroparin и Enoxaparin - с почти 500%, посочват от МЗ.

Проверки на агенцията по сигнали за недостиг на лекарства през ноември и декември показват, че посочените лекарствени продукти са предмет на паралелен износ в количества, създаващи предпоставки за потенциален недостиг от лекарствените продукти за българския пазар, пишат от МЗ. От агенцията по лекарствата посочват, че независимо от законния характер на извършваната дейност, износът на лекарствени продукти, използвани в процеса на лечение на български пациенти с COVID-19 в период на увеличено потребление, нарушава крехкия баланс между доставените на територията на страната лекарствени продукти и повишените нужди от тях за задоволяване на здравните потребности на населението.

По този въпрос има и писма от "Санофи България“, в което се иска съдействие, за да бъде забранен износът на CLEXANE solution for injection. От дружеството "Майлан" - компания на Viatris, което разпространява лекарствения продукт Fraxiparine, пишат, че има повишен риск от временни преустановявания на продажбите поради повишено търсене, ограничен производствен капацитет и невъзможност за непланирано увеличение на производството. За някои от продуктите с INN Azithromycinе е постъпило уведомление от притежателя на разрешението за употреба за преустановяване на продажбите за периода ноември 2020 г. – януари 2021 г. във връзка с нарастващото потребление, посочват още от МЗ. Затруднения със снабдяването има и в аптеките, и за болниците.

Проблеми има и по отношение на доставките на медицински кислород в бутилки за новоразкритите отделения за интензивно лечение на болни с COVID-19, в които няма изградена централна инсталация за подаване на кислород. Предвид увеличения брой на пациенти, настанени в тези отделения за лечение, респ. необходимостта от допълнителни количества кислород от една страна, а от друга затрудненията на производителите на медицински кислород да го доставят в бутилки, създава потенциален риск за обезпечаване на необходимите количества от него, пише още в документите към заповедта.

До този момент от правителството уверяваха, че на национално ниво недостиг на медикаменти за лечение на COVID-19 няма. В същото време много пациенти са принудени да обикалят аптеките, докато намерят предписаните лекарства.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата