Медия без
политическа реклама

Родители ще могат да наемат безплатен детегледач

23 Март 2023
Pixabay

Агенция по заетостта започва нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект „Родители в заетост“, в който се осигурява заплащане за детегледач. Финансовият ресурс на проекта е от 24 млн. лв.

Родителите, които могат да се включат в проекта, са разделени в следните няколко групи:

- родители на деца до 5-годишна възраст (вкл. многодетни и/или самотни родители), незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самостоятелно заети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа и ползват отпуск. В този случай детегледачът ще получава трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата, като се поемат и дължимите от работодателя осигурителни вноски. Допълнително възнаграждение в размер на половин минимална заплата се предвижда за детегледача, в случай че полага грижи за второ или повече деца от семейството;

- многодетни родители и/или самотни родители  на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места и децата им посещават детски ясли/градини, както и училище. Трудовото възнаграждение на детегледача е в размер на половин минимална заплата, като се поемат и дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицето, полагащо грижи за едно дете до 4 часа на ден. Допълнително възнаграждение, в размер на една четвърт от минималната работна заплата, се предвижда за детегледача, в случай че полага грижи за второ или повече деца от семейството;

- безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина (грижата е допустима до 8 часа на ден), или многодетни или самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище (грижата е допустима до 4 часа на ден).

Безработни лица могат да кандидатстват за детегледачи, стига да не получават пенсия за стаж и възраст. Както досега, след одобрение от страна на родителите, с детегледача се сключва трудов договор с работодател Агенцията по заетостта за срок до 18 месеца или до навършване на 5-/12-годишна възраст на детето, или до приключване на проекта.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА


Родителите и безработните лица (детегледачи) могат да подават своите заявления за включване в проекта само по електронен път чрез подаване на електронно заявление или тук. Електронното заявление ще бъде налично в периода на прием на заявления на официалната интернет страница на Агенция по заетостта в създаден нов банер с наименование Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Заявления ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс.

 

Последвайте ни и в google news бутон