facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Осиновяването може да е пълно и непълно

422
Снимка: Архив

Вярно ли е, че има различни видове осиновяване и че в някои от случаите рождените родители си запазват някакви права?

П.К., София

Условията, процедурите и законовата основа за осиновяването могат да бъдат открити в действащия Семеен кодекс (СК). От тях може да се разбере, че е възможно да бъде осиновено само лице, което при подаване на молбата за осиновяване не е навършило осемнадесет години.

Друго основополагащо правило е, че осиновяващият трябва да е най-малко с петнадесет години по-възрастен от осиновявания. Разлика във възрастта не се изисква, когато съпруг осиновява рожденото дете на своята съпруга. Когато осиновяването се извършва едновременно или последователно от двама съпрузи и за единия от тях разликата във възрастта е налице, не се изисква такава разлика за другия съпруг.

Основно правило е и че не се допуска осиновяване между роднини по права линия и между братя и сестри. СК определя и че дядото и бабата или единият от тях могат да осиновят свой внук, когато той е роден извън брак или когато родителите или единият от тях е починал. Съдът изслушва и другите дядо и баба на осиновявания. При искане за осиновяване на внук от дядото и бабата и по майчина, и по бащина линия съдът решава въпроса с оглед интересите на детето.

И тук стигаме до конкретните въпроси. Според чл.100 от СК осиновяването може да бъде пълно или непълно. Осиновяването е винаги пълно в определени случаи. Това е така например, когато осиновяваният е дете на неизвестни родители или когато родителите са дали предварително съгласие за пълно осиновяване. Същата е ситуацията и в два случая на осиновяване без съгласие на родителите. При първия става дума за дете, настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа. Тук се допуска пълно осиновяване без съгласие, когато родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред, без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето. Тук искането може да бъде направено и в производството за настаняване по съдебен ред, образувано съгласно Закона за закрила на детето. Вторият случай е, когато детето е настанено в приемно семейство и е вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване.

В останалите случаи осиновяването може да бъде пълно или непълно. Видът се определя от лицата, чието съгласие се изисква по чл. 89 от СК. Това в различните случаи са осиновяващият, родителите на осиновявания, съпрузите на осиновяващия и на осиновявания, осиновявания, ако е навършил четиринадесет години.

Иначе при пълно осиновяване между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и осиновителя и неговите роднини - от друга, възникват права и задължения като между роднини по произход, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се прекратяват. Съдът постановява да се състави нов акт за раждане, в който осиновителят се вписва като родител. Актът се съставя от длъжностното лице по гражданското състояние в общината, кметството или района по постоянния адрес на осиновителя, а когато осиновителите са двама - по адреса, посочен в съдебното решение.

При непълно осиновяване възникват права и задължения като между роднини по произход само между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и осиновителя - от друга, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се запазват. Родителските права и задължения преминават върху осиновителя. Рождените родители дължат издръжка, ако осиновителят е в невъзможност да я дава. Рождените родители не наследяват осиновения.

Все още няма коментари

Още

Придобит при фактическо съжителство имот също може да се дели
Има ремонти, при които няма нужда от съгласие на съседи
За какво да внимаваме, когато организираме пътуване в чужбина

31.08.2019

1408

Влез или се регистрирай за да коментираш

×