Quantcast

Медия без
политическа реклама

Какво трябва да знаем за бащинския отпуск

Pexels

Бащите с деца до 8-годишна възраст вече могат да ползват новия бащински отпуск до 2 месеца и парично обезщетение от Националния осигурителен институт за него. Отпускът бе приет набързо в последните дни на последното Народно събрание и влезе в сила от 1 август.

Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е за период от 2 месеца, при положение че те не са ползвали отпуските при раждане на дете (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, както и тези при смърт или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2 месеца и ползвания отпуск, разясняват от Националния осигурителен институт.

Утвърдените образци на необходимите за това документи са публикувани на обновения сайт на НОИ, в рубриката Административно обслужване/Формуляри/Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство.

До 14 септември 2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения №10 и 11 за изплащане на парични обезщетения. В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще бъде преустановено приемането на данни от удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. В този период в рубриката "Софтуер" ще бъде публикувана и новата версия на програмата.

След 18 септември 2022 г. ще се приемат само данни от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят.

 

ЛИЧЕН ЖИВОТ

В Кодекса на труда за пръв път се регламентират и възможности за по-добро съвместяване на личния и служебния живот. Както "Сега" писа, те са формални и не пораждат съществени задължения за работодателя, но все пак са известна стъпка напред.

С цел по-добро съвместяване на трудовите и семейните задължения, човек ще има възможност при нужда да поиска за известно време работа от разстояние, изменение на работното време или разпределението му, както и други промени в трудовото правоотношение. Тази възможност се дава на родителите на деца до 8-годишна възраст, а за пръв път и на хора, които полагат грижа за родител, съпруг или други роднини по права линия поради медицински или други сериозни причини.

Възможността да се иска промяна в работното време обаче не обвързва работодателя със задължението да я предостави. Ако работодателят не е съгласен с искането, единственото му задължение е да даде в 14-дневен срок мотивиран писмен отговор за отказа си.

До този момент право да искат по-облекчен режим на работа бе регламентирано в Кодекса единствено за завръщащите се от отпуск по майчинство.

Още по темата