facebook
twitter

Консулт

Как се вади удостоверение за наследници

17 043
 Снимка: Архив

Как се вади удостоверение за наследници и каква роля играе то при наследяването?

Г.И., София

 

Според Закона за наследството (ЗН) "наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия". Пак там е записано и че наследството се придобива с приемането му.
Веднага трябва да се отбележи, че приемането на наследството може да стане с писмено заявление до районния съдия в района, където е открито наследството. В този случай приемането се вписва в особена книга. Тази процедура обаче не е задължителна. Защото за закона приемане има и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството. Такъв вариант би бил дори ако укрие или се опита да укрие наследствено имущество. В този случай обаче наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество. 
Смята се, че има действия по приемане на наследството и ако наследникът впише на свое име в данъчната служба наследствен имот. Същото се има предвид и ако той например извади удостоверение за наследник.
Този документ е наистина важен в целия процес на наследяване. Той е на практика първата стъпка в тази посока. Удостоверението е важно и защото чрез този документ държавата признава съответното лице за наследник, както и че то може практически да се ползва от имуществените права, които получава от наследодателя. От друга страна, с това удостоверение всеки може да се легитимира пред съответните държавни или общински органи.
Удостоверението се издава от общината. В него задължително се записват и останалите наследници. Това е всъщност един от начините наследник да разбере дали има и кои са другите сънаследници. В същото време често да се издаде удостоверението от общината настоява лицето, което го иска, за да види кои са другите наследници - и то с адреси, ЕГН-та. Нещо, което често няма как да стане без удостоверението.
Правилата за вадене на удостоверението  са в закона за гражданската регистрация, закона за наследството, закона за местните данъци и такси. Подава се молба-декларация по образец до кмета на общината по последния постоянен адрес на наследодателя. Към нея се прилага и акта за смъртта на наследодателя. Плаща се и такса, която е различна за различните общини. Например в София има три вида услуги: обикновена - до 7 дни, 5 лв., бърза - до 3 дни, 7.50, и експресна - до 24 часа или 2 дни, 10 лв.

След като получи искането за издаване на удостоверението, длъжностното лице прави служебно проверка, включително и в регистъра на починалите лица. Последният пък е част от регистъра на населението в общината. Длъжностните лица, които ще издадат удостоверението, са длъжни да проверят информацията, подадена чрез молбата, както и да я допълнят или коригират при неточности. Накрая се издава удостоверението за наследници и в него трябва да се изброяват всички наследници на наследодателя по закон. Последното е важно и защото при евентуална делба в нея трябва да участват и цялото наследство, и всички наследници.  

Все още няма коментари

Още

Шофьори, внимавайте при плащането на глобите

26.06.2020

1408 1
Ипотеката върху недвижим имот се вписва
Можем ли да си купим застраховка срещу коронавирус

19.06.2020

ЙОАНА ПЕТРОВА

320

Влез или се регистрирай за да коментираш

×